Flyg­trafiken ökar igen på Ronneby flygplats

Blekinge län | Flygtrafik |
Så utvecklas flygtrafiken på Ronneby flygplats
Bene Riobo, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Flygtrafiken på Ronneby flygplats har börjat öka igen, efter pandemikollapsen. Fortfarande är flygandet dock på betydligt lägre nivå än vad som var normalt för årstiden under åren närmast före pandmins utbrott. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.

I september landade 103 reguljär- eller charterflyg på Ronneby flygplats och därutöver två taxiflyg. September var därmed en av månaderna med mest trafik på flygplatsen sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 6 100 passagerare till och från flygplatsen.

I hela landet var antalet passagerarflyg i september hälften av det väntade för månaden, en liten uppgång sedan augusti. Antalet flygresenärer i hela landet sjönk något mot månaden innan.

2 000 inställda flyg

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av september 2021 landade totalt 716 flyg på Kallinge. Det är omkring 2 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Nedgången i flygande är har nu varat så länge, att den ger en märkbar effekt på svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Tidigare i år analyserade Newsworthy och Sveriges Natur svenskarnas minskade flygande under pandemins nio första månader, och fann då att utsläppen från svenskars flygresor under den perioden varit omkring fem miljoner ton koldioxidekvivalenter mindre än vad som kunde ha väntats utan pandemi – en minskning av flygets klimatpåverkan med drygt 80 procent.

Fotnoter

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.