Arbetslösheten bland utlandsfödda i Jönköping faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Jönköpings län

Jönköpings kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Jönköpings kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

13 av 13 kommuner i Jönköpings län såg en minskande arbetslöshet bland utlandsfödda i september. Så även i Jönköping, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Jönköpings kommun med 2,2 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i september på 15,6 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under september månad rapporterade Jönköping en total arbetslöshet på 5,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Jönköpings län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 4 112 av 72 140 invånare i åldern 16 till 64 år i Jönköpings kommun var inskrivna som arbetssökande (818 färre än i september i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Jönköpings kommun och Jönköpings län

Jönköping är inte den enda kommunen i Jönköpings län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Tranås där arbetslösheten sjunker med 2,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Jönköping hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Jönköpings län och nu växer klyftan (5,7 procent i kommunen, jämfört med 6,1 procent i hela länet). Habo har den lägsta arbetslösheten i länet (3,3 procent), medan Nässjö har den högsta (8,8 procent). För att Jönköping skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Habo skulle 1 731 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,5 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,8 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,1 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,6 procent i Jönköping under september månad, motsvarande 2 484 av 15 923 personer. Det är 2,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−272 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för sjätte månaden i följd. Sedan mars har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 16,9 till 15,6 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,9 procentenheter i Jönköping. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Jönköpings kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Jönköping om man jämför med andra kommuner i Jönköpings län. Gnosjö har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Habo har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,6 procentenheter). I september var 5,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 519 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 197 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Jönköpings kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Jönköping lägre än i Jönköpings län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Jönköpings kommun och Jönköpings län

981 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 981 arbetsplatsannonser i Jönköpings kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 1 570 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Jönköpings kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Lager- och terminalpersonal45125
Företagssäljare4265
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.5964
Personliga assistenter3653
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.1553
Restaurang- och köksbiträden m.fl.2452
Grundutbildade sjuksköterskor2644
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering2043
Kundtjänstpersonal1440
Truckförare2639

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Jönköpings kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
JönköpingJönköpings länHela landet
Hela arbetskraften5,7 %−1,1 % 6,1 %−1,5 % 7,5 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda15,6 %−2,2 % 17,3 %−3,4 % 18,5 %−2,9 % 
Bland ungdomar5,9 %−1,6 % 7,9 %−2,6 % 9,8 %−3,0 % 
Total arbetslöshet i Jönköpings län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Aneby6,0 %−1,3 % 
Eksjö6,7 %−1,6 % 
Gislaved6,4 %−2,3 % 
Gnosjö4,8 %−2,3 % 
Habo3,3 %−0,8 % 
Jönköping5,7 %−1,1 % 
Mullsjö4,6 %−0,5 % 
Nässjö8,8 %−1,6 % 
Sävsjö7,7 %−1,9 % 
Tranås7,8 %−2,5 % 
Vaggeryd5,5 %−1,0 % 
Vetlanda6,2 %−1,6 % 
Värnamo5,4 %−1,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Jönköpings län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Aneby22,2 %−4,9 % 
Eksjö23,4 %−5,4 % 
Gislaved16,0 %−4,9 % 
Gnosjö10,8 %−4,2 % 
Habo15,2 %−3,2 % 
Jönköping15,6 %−2,2 % 
Mullsjö12,2 %−4,0 % 
Nässjö25,3 %−3,1 % 
Sävsjö23,4 %−5,4 % 
Tranås25,7 %−6,5 % 
Vaggeryd14,3 %−2,5 % 
Vetlanda20,2 %−3,0 % 
Värnamo13,7 %−3,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Jönköpings län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Aneby14,5 %+1,9 % 
Eksjö12,2 %−0,3 % 
Gislaved9,4 %−3,8 % 
Gnosjö6,8 %−2,3 % 
Habo7,7 %−3,3 % 
Jönköping5,9 %−1,6 % 
Mullsjö7,1 %−1,1 % 
Nässjö11,1 %−3,3 % 
Sävsjö11,7 %−2,1 % 
Tranås10,7 %−5,8 % 
Vaggeryd9,3 %−4,2 % 
Vetlanda8,8 %−3,8 % 
Värnamo6,6 %−3,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.