Flygtrafiken ökar igen i Jämtland

Jämtlands län | Flygtrafik |
Så utvecklas flygtrafiken i Jämtland
Bene Riobo, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Flygtrafiken i Jämtland har börjat öka igen, efter pandemikollapsen. Fortfarande är flygandet dock på betydligt lägre nivå än vad som var normalt för årstiden under åren närmast före pandmins utbrott. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes för 2 veckor sedan.

I augusti landade 143 reguljärflyg i Jämtland och därutöver fem taxiflyg. Augusti var därmed en av månaderna med mest trafik på flygplatserna sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 10 400 passagerare till och från flygplatserna.

På länets största flygplats, Åre Östersunds flygplats landade i augusti 94 flyg.

FlygplatsLandningar i augustiSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Åre Östersunds flygplats9457300
Sveg Härjedalens flygplats494950
“Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

I hela landet var antalet passagerarflyg i augusti hälften av det väntade för månaden, en liten uppgång sedan juli.

4 000 inställda flyg

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av augusti 2021 landade totalt 2 226 flyg på Härjedalens flygplats och Östersunds flygplats. Det är omkring 4 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Nedgången i flygande är har nu varat så länge, att den ger en märkbar effekt på svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Tidigare i år analyserade Newsworthy och Sveriges Natur svenskarnas minskade flygande under pandemins nio första månader, och fann då att utsläppen från svenskars flygresor under den perioden varit omkring fem miljoner ton koldioxidekvivalenter mindre än vad som kunde ha väntats utan pandemi – en minskning av flygets klimatpåverkan med drygt 80 procent.

Fotnoter

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.