Chansen att få en vit jul minskar

Det är tio år sedan hela Sverige senast hade en vit jul. Frågan är om det någonsin kommer att hända igen.

Klimatförändringen gör att sannolikheten att få en vit jul i Sverige kommer att minska dramatiskt.
Med hjälp av SMHI:s klimatmodeller har vi – kommun för kommun – tagit reda på hur många snödagar som kommer gå förlorade.

Klimatförändringen göra att vintrarna i Sverige kommer bli allt kortare. Frågan är inte om vi kommer att ha färre dagar med snö, utan snarare hur många. Det här är någonting som SMHI gör detaljerade analyser om.

I dag är det bara några platser i Sveriges sydligaste del som, i snitt, får färre än tio dagar med snö per vinter. I slutet av århundradet kommer den gränsen ha flyttats upp åtminstone till stora delar av Götaland. Fortsätter utsläppen i dagens takt beräknas den flytta så långt norrut som Gävle.

alt_text

En typisk vinter kan man iStockholm räkna med ungefär en och en halv månad med snö på marken. Detta bygger på åren 1991-2013. År 2070 tror klimatforskare att det kan ha fallit till bara mellan fyra och 15 dagar med snö, beroende på hur kraftfullt världen agerar mot klimatförändringar.

Stockholm förlorar minst 29 snödagar

På motsvarande sätt förväntas Göteborg och Malmö tappa över hälften av sina snödagar och Umeå förlora över två månaders snö. Och kommer det att gå att åka något Vasalopp när Sälen och Mora blir av med över en månads snö?

Så här många snödagar förlorar din hemkommun

Norrland kommer att förlora flesta antal dagar med snö, men relativt sett är det de södra delarna av landet som tappar mest. I delar av Skåne förväntas minst 75 procent av alla dagar med snö försvinna. Också i ett moderat klimatscenario, där vi lyckas begränsa utsläppen kännbart, är till exempel Trollhättan i praktiken snöfritt år 2070.

Exakt hur många snödagar som går förlorade kommer bero på i vilken grad vi – mänskligheten – lyckas få ner utsläppen av växthusgaser.

Mycket barmark under 2010-talet

I år, 2020, ser en stor del av Sverige ut att få fira snölöst. Det är inte första gången under de senaste åren.

Sett till det senaste decenniet har man behövt ta sig norr om Stockholm för att ha 50 procents chans till en vit jul. För att vara helt säker på att få vakna till vita vyer har man behövt resa förbi både Hudiksvall, Sundsvall, och Sollefteå.

Så trolig är en vit jul

Senast hela landet hade en vit jul var år 2010. Då fanns minst en decimeter snö vid samtliga mätstationer.

Frågan är om det någonsin kommer att hända igen.

Senaste gången hela landet hade en vit jul var år 2010

Exakt hur många snödagar som går förlorade kommer bero på i vilken grad vi – mänskligheten – lyckas få ner utsläppen av växthusgaser.

Hur ser det ut där du bor?

I god Newsworthy-anda analyserar vi snöchanserna kommun för kommun.

Jobbar du på en lokaltidning är du också fri att återpublicera innehållet med hänvisning till nyhetstjänsten Newsworthy.

Bevaka nyheter om Klimat och klimatförändringar

Om Newsworthy

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik av data. Vår mission är att förstå, förklara och granska samhället med hjälp av data. Vi hittar och producerar nyheter utifrån stora och små mängder statistik.

Newsworthy representerar ett nytt sätt att göra journalistik på. Vi skriver kodbaserade artiklar som lokalanpassas ner på kommun. Det innebär att vi kan presentera över 300 lokala och regionala nyhetsflöden.

Med hjälp av automatisering producerar vi varje månad tusentals lokala nyheter om allt från arbetslöshet och fastighetspriser till brottslighet och klimat. Den löpande, automatiserade bevakningen varvas med djuplodande publiceringar, ofta med ett klimatfokus.

Newsworthy jobbar även på uppdrag av företag, organisationer och myndigheter som vill bli bättre på att kommunicera statistik inom ramen för Newsworthy Content.

Vem ligger bakom tjänsten?

Newsworthy har utvecklats av datajournalistikbyrån J++ Stockholm tillsammans med Måns Magnusson, som är doktor i statistik.

Newsworthy ägs av företaget Journalism Robotics Stockholm Ab.

Hur finansieras Newsworthy?

Newsworthy är en självfinansierad företagsverksamhet med svarta siffror. Finansieringen kommer från ett antal olika källor.

  • Uppdragsjobb. Vi använder vår teknikplattform för att hjälpa företag, organisationer och myndigheter kommunicera statistik och data mot en lokal publik. Det kan till exempel handla om att producera och lokalanpassade pressmeddelanden för alla kommuner, men även regionaliserade debattartiklar, e-postkampanjer och rapporter. Läs mer här.
  • Redaktionella samarbeten. Vid större publiceringar samarbetar vi ofta med riksmedier som Sveriges Natur, Svenska Dagbladet och Sveriges Radio. För oss innebär de här samarbetena ett extra intäktsben, men framför allt en möjlighet att nå en större publik med vår journalistik.
  • Bidrag. Projektet Newsworthy startades genom ett bidrag från Googles Digital News Initiative år 2016. Sedan dess har vi även fått stöd från bland annat EU kommissionen genom initiativet European Data Journalism Network.
  • Frivilliga donationer. Nyhetssajten är öppen och kostnadsfri, men vi välkomnar läsare att stödja oss genom som månadsgivare på Patreon.

Är du journalist? Använda våra artiklar!

Newsworthy har utvecklats med en uttalad ambition om att stärka den lokala journalistiken. Vi välkomnar journalister att använda och vidareutveckla våra artiklar.

Du kan fritt använda och publicera samtliga texter och grafer med explicit referens till Newsworthy.