Specialrapport
Sveriges koldioxidbudget räcker fem år

Tillsammans med Sveriges Natur kartlägger vi hur stort utsläppsutrymme landets regioner har kvar.
Parisavtalet blir allt svårare att leva upp till.

Sverige får inte släppa ut mer än cirka 260 miljoner ton koldioxid, om vi ska leva upp till Parisavtalet, som slår fast att utsläpp av växthusgaser ska begränsas, så att temperaturhöjningar håller sig under två grader, och allra helst begränsas till 1,5 grad. Denna återstående mängd brukar kallas en koldioxidbudget. 

Enligt forskare är budgetperspektivet ett bättre mått än årliga utsläppsnivåer. Det är den totala mängden växthusgaser i atmosfären som spelar roll för den globala uppvärmningen. 

– Rent vetenskapligt är det ganska dåligt att bara prata utsläpp, man har gjort en lite för grov förenkling av klimatvetenskapen när man bara tittar på enskilda år, säger Martin Wetterstedt på Uppsala universitet, som tagit fram beräkningen. 

Slut om fem år

Det finns ingen officiell koldioxidbudget för Sverige, men forskare vid Uppsala universitet har använt en modell utvecklad vid Tyndall Centre i Manchester för att bryta ner den globala budgeten till lokal nivå, utifrån historiska utsläppsnivåer och ekonomiska förutsättningar. 

Med nuvarande utsläppstakt tar vår koldioxidbudget slut om bara fem år. Utsläppen skulle behöva minska med 17 procent per år för att hålla budget.

Svergie behöver minska utsläppen med 17 procent per år

Forskarna vid Uppsala universitet har tillsammans med organisationen Klimatsekretariatet räknat fram koldioxidbudgetar för alla kommuner och regioner. Utsläppen minskar på de flesta håll, men långt ifrån tillräckligt. I en av tre kommuner går utvecklingen rent av åt fel håll.

Svårare att ställa om

Utsläppsminskningarna går med andra ord för långsamt. Och ju längre utvecklingen fortsätter, desto svårare blir det att ställa om.

– Om vi misslyckas med det så kommer kostnaden bli enorm de tre åren därefter. 

Det blir bara tyngre och tyngre för varje månad vi väntar, säger Anders Heggestad, grundare av Klimatsekretariatet, som tar fram digitala koldioxidbudgetar utifrån Uppsala universitets beräkningar. 

Ett 40-tal kommuner i landet har upprättat en koldioxidbudget. Först ut var Järfälla, som antog sin redan 2017. 

– Budgetperspektivet gör det tydligare vad soms krävs från kommunen, säger Aphram Melki, ordförande i kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet. Han menar att koldioxidbudgeten har koncentrerat deras klimatarbete. 

Hoppas på mobilisering

Anders Heggestad hoppas på att de ska leda till en mobilisering, när medborgare kan se hur mycket av det återstående utrymmet man förfogar över i en kommun. 

– Om du möter en grizzlybjörn i skogen så är oddsen att du går helskinnad genom den konfrontationen relativt små, men jag är övertygad om att oddsen ökar om du inte vänder ryggen mot den. Vi är bäst rustade för att hantera den här situationen om vi faktiskt ser hur allvarlig den är så tidigt som möjligt. 

Hur ser det ut i din region? Klicka på bilden för att hitta en lista över alla Sveriges län.

Metod - så gjorde vi:

  • Koldioxidbudgeten inkluderar huvudsakligen territoriella utsläpp, med andra ord de som sker inom regionen. Vissa konsumtionsbaserade utsläpp, som regionens del av utsläpp från utrikes sjöfart och flyg, har också räknats in.
  • Koldioxidbudgeten i texten är den återstående budgeten från och med 1 januari 2021.
  • Senaste utsläppssiffror på lokal nivå är från 2018. 2019 och 2020 års utsläppssiffror är en prognos gjord av Klimatsekretariatet och kommer att förändras när faktisk data publiceras.
  • Utsläppstrenden är uträknad utifrån minstakvadratmetoden för åren 2015-2018, de senaste åren med faktisk data

Regionala utsläppssiffror skiljer sig från Nationella emissionsdatabasen, då utsläpp från utrikes flyg och sjöfart har lagts till, och utsläpp från landets största industrier, de 45 anläggningar som står för 90 procent av alla utsläpp från stora anläggningar, räknats bort från länsnivå och räknats till nationella i stället.

Hur många år har din region kvar på sin koldioxidbudget?

Bevaka nyheter om Koldioxidbudgetar