Västernorrland spräcker sin koldioxidbudget om fem år

2021-03-17 Västernorrlands län Koldioxidbudgetar

En koldioxidbudget visar hur mycket utsläpp Sverige och Västernorrlands län har råd med för att leva upp till Parisavtalet. Västernorrland måste minska sina utsläpp kraftigt de kommande åren för att inte spräcka sin budget.

Den här artikeln har tagits fram som ett samarbete mellan Sveriges Natur och Newsworthy. Jobbar du som journalist är du fri att återpublicera innehållet med hänvisning till "tidskriften Sveriges Natur och nyhetsjänsten Newsworthy". Läs mer på Sveriges Natur.

Parisavtalet slår fast att utsläpp av växthusgaser ska begränsas, så att temperaturhöjningen håller sig under två grader, och allra helst begränsas till 1,5 grad. Om målet ska klaras får Västernorrland inte släppa ut mer än cirka 5,7 miljoner ton koldioxid, totalt. Denna återstående mängd brukar kallas en koldioxidbudget.

År 2020 beräknas Västernorrland släppa ut omkring 1,1 miljoner ton koldioxid. Mellan åren 2015 och 2018 har utsläppen varit relativt oförändrade. Fortsätter den trenden tar koldioxidbudgeten slut om bara fem år. För att hålla budget skulle utsläppen behöva minska med 17 procent per år.

Det finns ännu inga färdiga siffror, bara en prognos, för utsläppen i Västernorrland under 2020. Globalt vet vi att utsläppen föll med 7 procent, efter att ha stigit stadigt år efter år.

Ett annat sätt att se på detta: Trots det exceptionella pandemiåret var den årliga minskningen fortfarande mindre än hälften av vad som krävs varje år i Västernorrland och Sverige om Parisavtalet ska nås.

Allt fler kommuner antar koldioxidbudgetar

Enligt forskare är budgetperspektivet ett bättre mått än årliga utsläppsnivåer. Det är den totala mängden växthusgaser i atmosfären som spelar roll för den globala uppvärmningen.

– Rent vetenskapligt är det ganska dåligt att bara prata utsläpp, man har gjort en lite för grov förenkling av klimatvetenskapen när man bara tittar på enskilda år, säger Martin Wetterstedt på Uppsala universitet, som tagit fram beräkningen.

Det finns ingen officiell koldioxidbudget för Sverige, men forskare vid Uppsala universitet och organisationen Klimatsekretariatet har använt en metod utvecklad vid Tyndall Centre i Manchester för att bryta ner den globala budgeten till nationell och lokal nivå, utifrån historiska utsläppsnivåer och ekonomiska förutsättningar.

– Metoden är fortfarande delvis under utveckling. Vi deltar som bäst i ett internationellt arbete för att sätta en standard för hur man fördelar koldioxidbudgetar. Det innebär att de lokala budgetarna kommer att justeras en del under det närmaste året. Men de ger ändå redan nu en rätt bra fingervisning på hur stort utsläppsutrymme regionerna har, säger Emma Wallin, analyschef vid Klimatsekretariatet.

Klimatsekretariatet hjälper kommuner och regioner sätta upp lokala utsläppsbudgetar. Hittills har ett 40-tal kommuner i landet har upprättat en koldioxidbudget. I Aktuell Hållbarhets senaste kommunenkät är det tre kommuner i Västernorrlands län som säger att de antagit eller påbörjat arbetet med en koldioxidbudget: Härnösand, Kramfors och Sollefteå.

Inrikes transporter största utsläppsboven i Västernorrland

I Västernorrlands län står inrikes transporter för största delen av utsläppen (39 procent). Även utrikes sjöfart står för en stor del av utsläppen.

I hela landet är det inrikes transporter – framför allt personbilar – som står för de största utsläppen.

Utsläppen minskar för långsamt överallt

I hela Sverige får vi släppa ut ytterligare cirka 260 miljoner ton koldioxid, om vi ska leva upp till Parisavtalets mål. Den budgeten kommer med nuvarande minskningstempo att vara förbrukad om fem år.

Utsläppen minskar förvisso i de flesta av landets län om vi ser till åren 2015 till 2018, men långt ifrån tillräckligt för att hålla budget. Samtidigt går tre län rentav åt fel håll.

Utsläppsminskningarna går med andra ord för långsamt. Och ju längre utvecklingen fortsätter, desto svårare blir det att ställa om.

– Om vi misslyckas med det så kommer kostnaden bli enorm de tre åren därefter. Det blir bara tyngre och tyngre för varje månad vi väntar, säger Anders Heggestad, grundare av Klimatsekretariatet.

– Om du möter en grizzlybjörn i skogen så är oddsen att du går helskinnad genom den konfrontationen relativt små, men jag är övertygad om att oddsen ökar om du inte vänder ryggen mot den. Vi är bäst rustade för att hantera den här situationen om vi faktiskt ser hur allvarlig den är så tidigt som möjligt.

Text, research, grafik: Clara Guibourg, Newsworthy

Fakta: Västernorrlands utsläpp och utsläppsutrymme

Länets kvarvarande koldioxidbudget5,7 miljoner ton
Utläpp år 2020 (prognos)1,1 miljoner ton
Antal kvarvarande år med 2020 års utsläppstakt5
Trend: Årlig utsläppsutveckling åren 2015–2018−0,2 %
Antal kvarvarande år med fortsatt minskning i samma takt5
Källa: Klimatsekretariatet

Utsläpp och budget län för län

LänÅrlig utveckling (2015–2018)Så länge räcker budgeten med nuvarande utveckling
Blekinge+0,2 % 5 år
Dalarna−3 % 5 år
Gävleborg−3 % 5 år
Halland−0,4 % 5 år
Jämtland−3 % 6 år
Jönköping−0,9 % 5 år
Kalmar−0,7 % 5 år
Kronoberg−0,6 % 5 år
Norrbotten+5 % 4 år
Skåne−2 % 5 år
Stockholm−0,4 % 5 år
Södermanland−0,8 % 5 år
Uppsala+1 % 5 år
Värmland−0,6 % 5 år
Västerbotten+0,6 % 5 år
Västernorrland−0,2 % 5 år
Västmanland+0,2 % 5 år
Västra Götaland−0,2 % 5 år
Örebro−0,5 % 5 år
Östergötland−0,8 % 5 år
Källa: Klimatsekretariatet

Metod

  • Koldioxidbudgeten inkluderar huvudsakligen territoriella utsläpp, med andra ord de som sker inom regionen. Vissa konsumtionsbaserade utsläpp, som regionens del av utsläpp från utrikes sjöfart och flyg, har också räknats in.
  • Koldioxidbudgeten i texten är den återstående budgeten från och med 1 januari 2021.
  • Senaste utsläppssiffror på lokal nivå är från 2018. 2019 och 2020 års utsläppssiffror är en prognos gjord av Klimatsekretariatet och kommer att förändras när faktisk data publiceras.
  • Utsläppstrenden är uträknad utifrån minstakvadratmetoden för åren 2015-2018, de senaste åren med faktisk data
  • Regionala utsläppssiffror skiljer sig från Nationella emissionsdatabasen, då utsläpp från utrikes flyg och sjöfart har lagts till, och utsläpp från landets största industrier, de 45 anläggningar som står för 90 procent av alla utsläpp från stora anläggningar, räknats bort från länsnivå och räknats till nationella i stället.

Läs mer om koldioxidbudgetar:


Bevaka nyheter om Koldioxidbudgetar i Västernorrlands län

Motsvarande nyhet för en annan ort

Hjälp oss göra ännu bättre lokal, datadriven journalistik

På Newsworthy jobbar några av Sveriges vassaste datajournalister. Vi vill förstå och förklara samhällsfrågor ur ett lokalt perspektiv med hjälp av data.

Vår nyhetstjänst är öppen och kostnadsfri. Den finansieras av betalda uppdragsjobb, men också av frivilliga bidrag från prenumeranter.

Genom Patreon kan du backa oss ekonomiskt med en liten summa varje månad. Varje krona går oavkortat till att utveckla nyhetstjänsten.

Jens Finnäs

Jens Finnäs,
grundare av Newsworthy