Trots rekommendationerna – aktivare uteliv i Västra Götaland

2020-05-28 Västra Götalands län Rörlighet under coronaepidemin

Ny data från Google visar att invånarna i Västra Götalands län rör sig mer på kaféer, restauranger och i affärer än tidigare.

Orkar folk i Västra Götaland hålla i den sociala isoleringen? Med hjälp av data från Google kan vi mäta hur besök till olika typer av platser har förändrats på senaste tiden, jämfört med innan pandemin.

Googles senaste siffror, som publicerades nyligen och som sträcker sig till och med torsdagen den 21 maj, visar att invånarna i Västra Götaland rörde sig mer på kaféer, restauranger och i affärer mellan den 15 maj och den 21 maj än veckan innan, men fortfarande mindre än innan pandemin bröt ut.

Google-rapporten använder en fem veckors-period i januari och februari som referens. Jämfört med den referensperioden var det mellan den 15 maj och den 21 maj 13 procent lägre aktivitet på kaféer, restauranger, köpcentra, biografer och bibliotek i Västra Götaland.

Veckan innan var motsvarande siffra −17 procent. Vi ser med andra ord mer aktivt uteliv än för en vecka sedan.

Här räknar vi ut ett medeltal för de senaste sju dagarna för jämna ut variationer enskilda dagar. Stora helgdagar, som första maj, är exkluderade för gör vecka-vecka-jämförelserna mer rättvisa.

Att län som Jämtland och Dalarna ser stora nedgångar i aktivitet beror troligen på vinterturismen i början av året.

Dag för dag ser trenden ut så här i Västra Götalands län.

Lägre aktivitet i hela landet

I hela landet uppmätte Google mellan den 15 maj och den 21 maj 12 procent lägre aktivitet på kaféer, barer och resturanger än innan pandemin.

Veckan innan var motsvarande siffra 16 procent lägre. Vi ser med andra ord ett något mer aktivt uteliv i landet som helhet.

I 19 län rörde man sig mer på kaféer, restauranger och shoppingcentra än veckan innan.

Så utvecklas aktiviteten i hemmet, på jobbet och i trafiken

Google mäter inte bara hur mycket vi rör oss på kaféer och resturanger, utan även hur mycket tid som tillbringas på bland annat jobbet, i hemmet och i kollektivtrafiken.

Jämfört med referensperioden i januari–februari tillbringar invånarna i Västra Götaland mindre tid på på arbetsplatsen och på knutpunkter i kollektivtrafiken, medan vi ser en större aktivitet i hemmet.

Följande graf visar utvecklingen för de senaste sju dagarna jämfört med veckan innan.

Metod: Så analyserar vi Googles data över rörlighet

  • Google publicerar varje vecka aggregerad och anonymiserad data över hur mycket aktiviteten ökat och minskat på olika typer av platser. Statistik bygger på användare som har platshistorik påslagen och är inte nödvändigtvis helt representativ för hela befolkningen.
  • Om ett län inte har tillräcklig data för perioden har siffrorna inte tagits med, som till exempel Gotland.
  • I den här artikeln tittar vi framför allt på aktiviteten på restauranger, kaféer, shoppingcenter, museer, bibliotek och biografer, som tillsammans utgör en kategori.
  • Statistiken sträcker sig till och med 21 maj. Vi har räknat ut ett medeltal för de föregående sju dagarna och jämfört dels med föregående vecka, dels med Googles egen referensperiod i januari och februari.
  • För att stora helgdagars avvikande aktivitetsnivå inte ska påverka resultatet exkluderar vi dessa från våra uträkningar.
  • På Google hittar du all rådata för nedladdning och närmare metodbeskrivning för hur datan samlats in.


Motsvarande nyhet för en annan ort

Hjälp oss göra ännu bättre lokal, datadriven journalistik

På Newsworthy jobbar några av Sveriges vassaste datajournalister. Vi vill förstå och förklara samhällsfrågor ur ett lokalt perspektiv med hjälp av data.

Vår nyhetstjänst är öppen och kostnadsfri. Den finansieras av betalda uppdragsjobb, men också av frivilliga bidrag från prenumeranter.

Genom Patreon kan du backa oss ekonomiskt med en liten summa varje månad. Varje krona går oavkortat till att utveckla nyhetstjänsten.

Jens Finnäs

Jens Finnäs,
grundare av Newsworthy