Över tre års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Avesta

2020-05-11 Avesta kommun Arbetslöshet

Sedan september 2016 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Avesta kommun minskat. I april fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Avesta kommun med 2,2 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i april på 35,5 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen stiger

Under april månad rapporterade Avesta en total arbetslöshet på 10,5 procent. Det är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol. Även i Dalarnas län stiger arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 145 av 10 905 invånare i åldern 16 till 64 år i Avesta kommun var inskrivna som arbetssökande (99 fler än i april i fjol).

Avesta är inte den enda kommunen i Dalarna där arbetslösheten går uppåt. Vi ser, i själva verket, just nu en uppgång i samtliga kommuner. Störst är ökningen i Malung-Sälen och Älvdalen där arbetslösheten stiger med 2,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Avesta hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Dalarnas län och nu växer klyftan (10,5 procent i kommunen, jämfört med 7,2 procent i hela länet). Säter har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Ludvika har den högsta (10,7 procent). För att Avesta skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Säter skulle 763 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i april med 1,4 procentenheter jämfört med året innan och ligger nu på 8,1 procent. 277 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 35,5 procent i Avesta under april månad, motsvarande 746 av 2 101 personer. Det är 2,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+13 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet sjunkit i över tre år i sträck. Sedan september 2016 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 56,0 till 35,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 25,0 procentenheter i Avesta. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,0 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Avesta som i andra kommuner i Dalarna. Älvdalen har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vansbro har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar betydligt

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+2,6 procentenheter). I april var 13,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 154 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 26 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Avesta högre än i Dalarna som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,0 procentenheter.

Tabeller

Total arbetslöshet i Dalarnas län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Avesta10,5 %+0,8 %
Borlänge8,7 %+1,2 %
Falun5,8 %+1,0 %
Gagnef3,9 %+0,9 %
Hedemora8,1 %+0,4 %
Leksand5,5 %+1,1 %
Ludvika10,7 %+2,0 %
Malung-Sälen6,4 %+2,5 %
Mora5,5 %+1,8 %
Orsa7,8 %+1,6 %
Rättvik5,2 %+1,5 %
Smedjebacken5,9 %+1,2 %
Säter3,5 %+0,5 %
Vansbro5,0 %+1,5 %
Älvdalen7,9 %+2,5 %
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Dalarnas län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Avesta35,5 %−2,2 %
Borlänge26,6 %+0,6 %
Falun19,2 %+0,9 %
Gagnef13,2 %−1,1 %
Hedemora25,9 %−5,8 %
Leksand22,0 %+2,0 %
Ludvika32,4 %+0,9 %
Malung-Sälen21,4 %+4,0 %
Mora18,1 %+1,8 %
Orsa25,3 %+1,1 %
Rättvik19,1 %+1,9 %
Smedjebacken21,4 %+0,2 %
Säter16,4 %−3,9 %
Vansbro24,4 %+3,0 %
Älvdalen21,7 %−1,2 %
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Dalarnas län
KommunArbetslöshet i aprilFörändring (12 mån)
Avesta13,8 %+2,6 %
Borlänge9,2 %+1,5 %
Falun7,7 %+2,4 %
Gagnef7,1 %+4,1 %
Hedemora14,7 %+0,2 %
Leksand7,1 %+2,2 %
Ludvika13,9 %+2,4 %
Malung-Sälen9,0 %+4,2 %
Mora9,2 %+3,9 %
Orsa14,5 %+4,3 %
Rättvik7,5 %+4,1 %
Smedjebacken10,7 %+2,8 %
Säter5,6 %+2,7 %
Vansbro5,8 %+1,5 %
Älvdalen14,7 %+6,2 %

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.


Jens Finnäs
jens@newsworthy.se

Bevaka nyheter om Arbetslöshet i Avesta kommun

Motsvarande nyhet för en annan ort

Hjälp oss göra ännu bättre lokal, datadriven journalistik

På Newsworthy jobbar några av Sveriges vassaste datajournalister. Vi vill förstå och förklara samhällsfrågor ur ett lokalt perspektiv med hjälp av data.

Vår nyhetstjänst är öppen och kostnadsfri. Den finansieras av betalda uppdragsjobb, men också av frivilliga bidrag från prenumeranter.

Genom Patreon kan du backa oss ekonomiskt med en liten summa varje månad. Varje krona går oavkortat till att utveckla nyhetstjänsten.

Jens Finnäs

Jens Finnäs,
grundare av Newsworthy