Corona-rapport: Region Stockholm (24 april)

2020-04-24 Stockholms län Corona

Newsworthy sammanställer varje dag en regional rapport om coronaviruset i Sverige baserat på statistik från Folkhälsomyndigheten, Svenska Intensivvårdsregistret och regioners egna hemsidor.

Läget just nu: Så många vårdas

Den 23 april rapporterade Region Stockholm att man vårdar 1 041 patienter på sjukhus till följd av covid-19, varav 225 på intensivvård. 1

Stockholm är den region som just nu har allra flest intagna patienter om vi tar befolkningens storlek i beaktande.

Ladda ner den här grafen som png

Observera att patienter från andra län även kan ingå i regionens statistik över antalet intensivvårdsfall.

I snitt sker inskrivning för intensivvård omkring nio dagar efter insjuknande. Det innebär att nya IVA-patienter i Stockholm vi se här insjuknade omkring den 14 april.

I hela landet vårdas sammanlagt omkring 2 214 patienter för covid-19, baserat på uppgifter som regionerna själva publicerat. De mest aktuella uppgifterna över hur många som intensivvårdas hittar du på Intensivvårdsregistret.

Tabell: Antal som vårdas just nu – region för region

Läget just nu: Bekräftade fall

Den 23 april rapporterade Region Stockholm 281 nya bekräftade coronafall. Totalt har regionen 6862 bekräftade fall.

Ladda ner den här grafen som png

I hela landet har nu 17 273 fall bekräftats.

De här uppgifterna bygger på statistik från Folkhälsomyndigheten avseende 23 april. På regionens egna webbsidor kan det finnas färskare uppgifter.

Det faktiska antalet fall är inte känt, mestadels på grund av att provtagning är begränsad. I verkligheten är antalet smittade mångdubbelt fler än antalet smittade. Antalet kända fall beror på hur rutinerna för provtagning ser ut.

Tabell: Antal bekräftade fall per region

Läget just nu: Avlidna

Stockholm har rapporterat 1192 dödsfall till följd av covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

Ladda ner den här grafen som png
I Sverige totalt har 2 152 avlidna rapporterats.

Detta bygger på Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering, som ger en lägesbild fram till och med klockan 14.00 24 april.

Observera att det finns en betydande fördröjning i inrapporteringen av dödsfall, framför allt under helgerna. Antalet avlidna kan med andra ord vara högre än det som redovisas här.

Tabell: Antal avlidna per region

Spridningstakten: Vartåt pekar kurvorna?

Vi kan få en bild av hur snabbt smittspridningen sker i Stockholm och i andra delar av landet genom att titta på dels antal nyinskrivna IVA-patienter, dels antalet nya bekräftade fall per dag.

Följande grafer visar hur dessa två mått har utvecklats över tid i Region Stockholm.

Ladda ner den här grafen som png
Notera att den lodräta y-axeln är olika för de bekräftade fallen och inskrivningar på intensivvårdsavdelning.

Vi kan också jämföra utvecklingen i Stockholm i förhållande till andra regioner. För att jämna ut kortsiktiga upp- och nedgångar räknar vi här på antalet nya fall under de senaste sju dagarna, jämfört med föregående vecka. Kommer det in fler eller färre nya patienter och fall nu än för en vecka sedan?

I Stockholm har 117 nya IVA-patienter registrerats de senaste sju dagarna (veckan innan var det 136). Samtidigt har det rapporterats 1 537 nya bekräftat smittade (1 346 veckan innan).

Följande två grafer illusterar trenden i Stockholm.

Ladda ner den här grafen som png
Ladda ner den här grafen som png

I den här tabellen räknar vi, på motsvarande sätt, ut var i Sverige antalet nya covid-19-fall just nu ökar och minskar.

Fler eller färre nya fall än förra veckan?
RegionNya IVA-patienter senaste sju dagarnaFörändring*Nya bekräftade fall senaste sju dagarnaFörändring*
Blekinge0- 13+333 %
Dalarna4−60 % 181+35 %
Gävleborg6−14 % 122+16 %
Gotland0−100 % 4+33 %
Halland1−80 % 79+103 %
Jämtland och Härjedalen20 % 74+17 %
Jönköping10+150 % 214+112 %
Kalmar6+50 % 49+113 %
Kronoberg10 % 97+98 %
Norrbotten11+175 % 43−9 %
Örebro10−44 % 242+6 %
Östergötland12+33 % 214+17 %
Skåne13−13 % 1010 %
Sörmland9−47 % 229+13 %
Stockholm117−14 % 1537+14 %
Uppsala12−25 % 211+38 %
Värmland2−50 % 32+33 %
Västerbotten4−33 % 59+34 %
Västernorrland40 % 50+56 %
Västmanland50 % 185+9 %
Västra Götaland52−10 % 482+18 %
*) Förändringen räknas här ut som antalet nya fall de senaste sju dagarna jämfört med antalet fall under motsvarande tid för en vecka sedan. Minus innebär att antalet minskar.
Tänk på att i regioner med få fall kan även relativt små förändringar bli väldigt stora procentuellt sett.

Och, avslutningsvis, två grafer som illustrerar trenden över tid i samtliga regioner.

Ladda ner den här grafen som png

Tabeller

Antal sjukhusvårdade per region
RegionIntagna sammanlagtPå IVAUppgifter från
Blekinge3024 april
Dalarna651323 april
Gävleborg461524 april
Gotland3223 april
Halland27524 april
Jämtland och Härjedalen10423 april
Jönköping561723 april
Kalmar35624 april
Kronoberg13224 april
Norrbotten371424 april
Örebro801824 april
Östergötland1103124 april
Skåne722124 april
Sörmland1112722 april
Stockholm1 04122523 april
Uppsala952023 april
Värmland24824 april
Västerbotten191324 april
Västernorrland18823 april
Västmanland39924 april
Västra Götaland3108524 april
Källa: Regionernas webbsidor. Tabellen bygger på de senast tillgängliga uppgifterna från respektive region, hämtade omkring kl 13 den 24 april. För Region Stockholm gäller siffrorna 23 april.
Bekräftade fall per region den 23 april
RegionNya fallSammanlagtPer 100 000 inv.
Stockholm2816 862288,7
Västra Götaland741 800104,3
Östergötland291 292277,6
Sörmland251 027345,2
Uppsala36798208,0
Örebro38776254,6
Jönköping40631173,5
Västmanland26625226,6
Dalarna42611212,2
Skåne2260644,0
Gävleborg13472164,2
Halland1129488,1
Västerbotten1226697,9
Jämtland och Härjedalen8253193,4
Kronoberg17228113,2
Norrbotten921786,8
Västernorrland1717470,9
Kalmar1013755,8
Värmland312644,6
Blekinge25635,1
Gotland02236,9
Källa: Folkhälsomyndigheten, data avseende 23 april
Dödsfall per region
RegionSammanlagtPer 100 000 inv.
Stockholm1 19250,1
Sörmland15351,4
Västra Götaland1498,6
Östergötland9019,3
Dalarna7927,4
Västmanland7727,9
Uppsala6918,0
Skåne604,4
Jönköping5114,0
Örebro4815,7
Gävleborg4716,4
Halland298,7
Norrbotten2811,2
Västernorrland2610,6
Västerbotten134,8
Kronoberg126,0
Jämtland och Härjedalen118,4
Kalmar104,1
Värmland51,8
Blekinge21,3
Gotland11,7
Källa: Folkhälsomyndigheten, ögonblicksdata hämtad omkring kl 14 den 24 april.

Metod och kommentarer

1 För Region Stockholm saknades uppgifter om antal intagna för 24 april när den här rapporten skapades.

Data över antalet inlagda patienter på sjukhus just nu hämtar vi direkt från regioners webbsidor. Regionerna uppdaterar de här siffrorna i lite olika takt. Alla har därmed inte nödvändigtvis uppgifter för den 24 april.

Data över dödsfall och bekräftade fall kommer från Folkhälsomyndigheten, och uppdateras när de släpper sin dagliga rapport - runt klockan 14:00.

Siffror över antalet nya intensivvårdspatienter kommer från Svenska Intensivvårdsregistret. Observera att de inte visar hur många patienter med covid-19 som ligger på intensivvården just nu, utan hur många som totalt skrivits in för intensivvård. Patienter som flyttas från ett län till ett annat räknas med i bägge.

När vi beskriver förändringstakten jämför vi summan av antalet nya fall de senaste sju dagarna, jämfört med motsvarande sju dagar för en vecka sedan.


Veckovisa rapporter för alla kommuner och län

Bevaka nyheter om Corona i Stockholms län

Om Newsworthy

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik av data. Vår mission är att förstå, förklara och granska samhället med hjälp av data. Vi hittar och producerar nyheter utifrån stora och små mängder statistik.

Newsworthy representerar ett nytt sätt att göra journalistik på. Vi skriver kodbaserade artiklar som lokalanpassas ner på kommun. Det innebär att vi kan presentera över 300 lokala och regionala nyhetsflöden.

Med hjälp av automatisering producerar vi varje månad tusentals lokala nyheter om allt från arbetslöshet och fastighetspriser till brottslighet och klimat. Den löpande, automatiserade bevakningen varvas med djuplodande publiceringar, ofta med ett klimatfokus.

Newsworthy jobbar även på uppdrag av företag, organisationer och myndigheter som vill bli bättre på att kommunicera statistik inom ramen för Newsworthy Content.

Vem ligger bakom tjänsten?

Newsworthy har utvecklats av datajournalistikbyrån J++ Stockholm tillsammans med Måns Magnusson, som är doktor i statistik.

Newsworthy ägs av företaget Journalism Robotics Stockholm Ab.

Hur finansieras Newsworthy?

Newsworthy är en självfinansierad företagsverksamhet med svarta siffror. Finansieringen kommer från ett antal olika källor.

  • Uppdragsjobb. Vi använder vår teknikplattform för att hjälpa företag, organisationer och myndigheter kommunicera statistik och data mot en lokal publik. Det kan till exempel handla om att producera och lokalanpassade pressmeddelanden för alla kommuner, men även regionaliserade debattartiklar, e-postkampanjer och rapporter. Läs mer här.
  • Redaktionella samarbeten. Vid större publiceringar samarbetar vi ofta med riksmedier som Sveriges Natur, Svenska Dagbladet och Sveriges Radio. För oss innebär de här samarbetena ett extra intäktsben, men framför allt en möjlighet att nå en större publik med vår journalistik.
  • Bidrag. Projektet Newsworthy startades genom ett bidrag från Googles Digital News Initiative år 2016. Sedan dess har vi även fått stöd från bland annat EU kommissionen genom initiativet European Data Journalism Network.
  • Frivilliga donationer. Nyhetssajten är öppen och kostnadsfri, men vi välkomnar läsare att stödja oss genom som månadsgivare på Patreon.

Är du journalist? Använda våra artiklar!

Newsworthy har utvecklats med en uttalad ambition om att stärka den lokala journalistiken. Vi välkomnar journalister att använda och vidareutveckla våra artiklar.

Du kan fritt använda och publicera samtliga texter och grafer med explicit referens till Newsworthy.