Längre växtsäsong – och mer torka

Med klimatförändringar väntar tidigare vårar och längre växtsäsonger. Det kan låta som något att fira, inte minst på våra breddgrader. Men en tidigare start på våren kan också innebära torka och hetta längre fram, visar ny forskning.

Tillsammans med Sveriges Natur har vi utifrån SMHI:s klimatprognoser räknat ut hur växtsäsongerna kommer att påverkas, kommun och kommun.

Se hur växtsäsongerna förändras i din kommun

Våra nyheter lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå. Den här texten finns för 290 orter.