I samarbete med DI Mobilitet

Transportsektorn elektrifieras – så är läget i din kommun

Pedagogiskt, faktabaserat och oberoende – Laddrapporten visar utvecklingen för elbilar och laddplatser kommun för kommun och län för län.
Nu med nya siffror för tredje kvartalet, 2022.

Transportsektorn står för en tredjedel av koldioxidutsläppen i Sverige. Att ställa om fordonsparken är ett avgörande steg för att göra samhället klimatmässigt hållbart.

Omkring hälften av alla nya personbilar är i dag laddbara. År 2030 räknar branschen med att Sverige fått över två miljoner nya eldrivna fordon. Detta kommer kräva en massiv infrastruktur för laddning.

I över 300 lokala rapporter visar vi – kommun för kommun och län för län – hur långt utvecklingen kommit och vart den är på väg.

– Laddrapporten är användbar i flera sammanhang. Många som jag möter och som ska ta in den här informationen jobbar inte själva med de här frågorna. Laddrapportens tydliga grafik och sammanställningar hjälper mig att förklara nuläget och diskutera framtiden med både allmänhet och politiker.

Paula Björk, Energi- och klimatrådgivare på Malmö stad

Köp rapporten: Det här får du

Läget i dag:
Så stor andel av alla bilar är laddbara i dag.
Prognos:
Hur många elbilar och laddhybrider kan kommunen och länet räkna med de närmaste året?
Publika laddplatser:
Klarar länet/kommunen EU:s mål för laddinfrastruktur?
Hemmaladdning:
Så mycket laddbidrag har nått invånare och bostadsbolag.
Pris:
3 995 kronor (exkl. moms)
Beställ rapporten

Rapporten är publicerad i november 2022 med aktuell data om fordon, laddinfrastruktur och bidrag. Den levereras digitalt i pdf-format. Du betalar rapporten med faktura. Skriv till oss på contact@newsworthy.se om du har frågor.

Villkor: Så här kan du använda rapporten

När du köper en särskild rapport får du rätt att använda den i och för ditt företag eller organisation.

Kopiering för vidare distribution till andra sammanhang än ditt företags eller organisations är förbjuden utan särskilt tillstånd. Det innebär att du får använda rapporten i presentationer för folk utanför din organisation, men inte skicka vidare rapporten till dem för fortsatt spridning och användning.

”Organisation” definieras i det här sammanhanget med organisationsnummer. Olika förvaltningar inom samma kommun eller avdelningar inom samma företag kan alltså använda samma rapport.