Sveriges koldioxidbudget räcker fem år – hur ser det ut där du bor?

Sverige får inte släppa ut mer än cirka 260 miljoner ton koldioxid, om vi ska leva upp till Parisavtalet, som slår fast att utsläpp av växthusgaser ska begränsas, så att temperaturhöjningar håller sig under två grader, och allra helst begränsas till 1,5 grad. Denna återstående mängd brukar kallas en koldioxidbudget.

Det finns ingen officiell koldioxidbudget för Sverige, men forskare vid Uppsala universitet har använt en modell utvecklad vid Tyndall Centre i Manchester för att bryta ner den globala budgeten till lokal nivå, utifrån historiska utsläppsnivåer och ekonomiska förutsättningar.

Se hur länge koldioxidbudgeten räcker i ditt län

Våra nyheter lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå. Den här texten finns för 20 orter.