Så har våldsbrottsligheten utvecklats i Haparanda sedan 1996

2019-01-31 Haparanda kommun Reported crime

Har våldsbrotten1 ökat i Haparanda kommun? Vi har analyserat Brås färska årsstatistik över antal anmälda brott med särskilt fokus på våldsbrottslighet.

Antalet anmälda våldsbrott ökar över tid

Under 2018 anmäldes 131 våldsbrott i Haparanda kommun, jämfört med 101 året innan. En ökning alltså. Men hur ser det ut över längre tid?

Ser man till antalet anmälda brott per invånare ökar våldsbrotten över tid. Sedan i fjol är ökningen 30 procent, på fem år i snitt 8 procent och på femton år har antalet anmälda våldsbrott per invånare ökat med 2 procent per år.

Totalt 131 anmälda våldsbrott i fjol är fler än genomsnittet sedan 1996.

Anmälda våldsbrott per 100 000 invånare i Haparanda kommun
Diagram över utvecklingen av anmälda brott, över ett års tid
Diagram över utvecklingen av anmälda brott, över fem års tid
Diagram över utvecklingen av anmälda brott, över 15 års tid
Anmälda våldsbrott per 100 000 invånare i riket2
Diagram över utvecklingen av anmälda brott, över ett års tid
Diagram över utvecklingen av anmälda brott, över fem års tid
Diagram över utvecklingen av anmälda brott, över 15 års tid

I hela riket är den här trenden inte lika entydig. På ett års sikt minskar anmälningarna, på fem års sikt står stilla de, medan vi på femton år ser en ökning.

Utvecklingen av anmälda brott behöver inte följa antalet brott som faktiskt inträffat. Till exempel kan människor vara olika benägna att polisanmäla brott på olika platser och vid olika tidpunkter. Ökningen av våldsbrottsanmälningar i riket de senaste 20 åren kan därför tolkas på flera sätt.

Enligt Felipe Estrada Dörner, som är professor och kriminolog vid Stockholms universitet, kan man se en minskad tolerans för våldsbrott. Skolor och arbetsplatser anmäler allt oftare brott.

Däremot syns den uppåtgående trenden inte på motsvarande sätt i offerundersökningar och sjukvårdsdata. I Nationella trygghetsundersökningen (NTU), en annan av Brås årliga undersökningar, går det inte att se någon ökad utsatthet för misshandel.

Fler anmälningar än i länet

I Haparanda anmäldes alltså i fjol 1 336 våldsbrott per 100 000 invånare, vilket är 68 procent fler än i hela Norrbottens län. Så här har utvecklingen sett ut över tid:

Utvecklingen i Haparanda kommun, jämfört med hela Norrbottens län
Antal anmälda våldsbrott i Haparanda kommun och Norrbottens län

Haparanda hade år 2018 allra flest anmälda våldsbrott per invånare av de 14 kommunerna i Norrbottens län.

Anmälningar per invånare i andra kommuner i Norrbottens län3

Allt fler dödas i våldsbrott

Brå för sedan 2002 statistik över antalet fall av konstaterat dödligt våld, för var och en av landets polisregioner4. Det ger en kompletterande bild av hur den allra grövsta våldsbrottsligheten förändras.

– När vi ska uttala om oss om hur mycket våld vi har i samhället så är dödligt våld ett bra mått. Sedan kan de siffrorna variera mycket från år till år i länder som Sverige med lite dödligt våld, säger Felipe Estrada Dörner.

– Generellt kan man säga att vi hade fler offer för dödligt våld i Sverige för 25 år sedan. Bilden som ofta sprids om att brottsligheten i Sverige skulle vara utom all kontroll stämmer inte med den bild som forskning ger.

Haparanda kommun hör till Region Nord, och där var antalet fall av dödligt våld år 2017 uppgick till fem, jämfört med två året innan. Det är 0,6 fall per 100 000 invånare, att jämföra med 1,1 i hela riket.

I Region Nord ingår även Västerbottens län, Västernorrlands län och Jämtlands län. Motsvarande siffror för år 2018 släpps i mars.

Misshandelsfall är den vanligaste typen av våldsbrott

Brottstypen ”våldsbrott” är samlingskategori som kan delas upp i en rad olika undergrupper. Så här många brott anmäldes i Haparanda kommun i respektive underkategori.

Antal anmälda brott i underkategorierna till våldsbrott
BrottstypAnmälda brott 2018
Misshandelsfall125
Vållande till kroppsskada eller sjukdom3
Vållande till annans död2
Framkallande av fara för annnan1
Mord- och dråpförsök0

Fotnoter och kommentarer

1 Till våldsbrott räknas här de brott som faller under kapitel 3 i brottsbalken. Framför allt handlar det om misshandel. Tidigare år har Brå själva presenterat en bredare definition av våldsbrott, som even innehållet till exempel rån och våldtäkter, men dessa ingår inte här.

2 Antalet anmälningar per invånare är inte helt jämförbart mellan kommun och rike, eftersom även brott som inte kunnat kopplas till en specifik kommun finns med riksstatistiken. Däremot kan den allmänna trenden jämföras. Alla länssiffror i rapporten bygger på en summering av antal brott per kommun. De saknar med andra ord också brott där det aldrig bokförts någon kommun.

3 Bland små kommuner, där antalet anmälda brott är lågt, varierar den exakta inbördes ordningen på kommunerna ofta från år till år. Anmälningar med många brott förekommer ibland vid exempelvis våldtäktsbrott, och kan få stora utslag på enskilda år.

4 De nuvarande polisregionerna infördes 2015. Äldre siffror är en sammanräknig av länssiffror.


Välj en annan rapport

Subscribe to news about Haparanda kommun

Om Newsworthy

Who has developed Newsworthy?

Newsworthy is developed by Jens Finnäs and Leo Wallentin from J++ in close collaboration with Måns Magnusson, Ph.D student in statistic at Linköping University. The project recieved funding from Google Digital News Initative in 2016, but is operated indepedently of larger media organizations.

How often do you send newsleads?

We gather and analyze data as soon as it is published. Some data sources are updated often (for example every month), other less frequently.

How can I use the material?

You are free to user and publish all texts, charts and spreadsheets with explicit attribution to Newsworthy.