Flygtrafiken ökar igen i Norrbotten

Norrbottens län | Flygtrafik |

Sedan coronapandemin bröt ut i fjol har det svenska passagerarflyget kollapsat nästan helt. Under de sommaren har trafiken på många svenska flyglinjer ökat igen, om än till lägre nivåer en före pandemin. Även i Norrbotten var trafiken under juli större än samma månad i fjol. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.

I juli landade 454 reguljärflyg i Norrbotten och därutöver 23 taxiflyg. Juli var därmed en av månaderna med mest trafik på flygplatserna sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 66 200 passagerare till och från flygplatserna.

Mest reguljärtrafik i länet hade Luleå−Kallax flygplats, med 249 landningar i juli.

FlygplatsLandningar i juliSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Luleå−Kallax flygplats249173300
Kiruna flygplats7927100
Gällivare flygplats6636
Arvidsjaurs flygplats44258
Pajala flygplats16710
“Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

I hela landet var antalet passagerarflyg i juli hälften av det väntade för månaden, en liten uppgång sedan juni.

6 000 inställda flyg

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av juli 2021 landade totalt 6 765 flyg på Arvidsjaurs flygplats, Gällivare flygplats, Kiruna flygplats, Kallax och Pajala flygplats. Det är omkring 6 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Nedgången i flygande är har nu varat så länge, att den ger en märkbar effekt på svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Tidigare i år analyserade Newsworthy och Sveriges Natur svenskarnas minskade flygande under pandemins nio första månader, och fann då att utsläppen från svenskars flygresor under den perioden varit omkring fem miljoner ton koldioxidekvivalenter mindre än vad som kunde ha väntats utan pandemi – en minskning av flygets klimatpåverkan med drygt 80 procent.

Fotnoter

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.