Fler får åter operation i tid i Västernorrland

Västernorrlands län Överbeläggningar i vården
Fler får åter operation i tid i Västernorrland
Flickr (PD)

Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige. Även i Västernorrland är långa väntetider fler. Men de senaste siffrorna visar tecken på återhämtning.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under maj fick 41 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Västernorrland. Det är fler än en typisk majmånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 37 procent).

I praktiken innebär det att 1 300 av de 3 171 patienter som under månaden väntade på operation i Västernorrland tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

En positiv tendens i Västernorrland är ändå att färre patienter tvingades vänta längre än 90 dagar i maj än i början av pandemin (−15 procentenheter jämfört med april–juni 2020).

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med maj. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i samtliga av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i maj.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 3 171 patienter på operation i Västernorrlands län under maj månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom handkirurgi. Här tvingades 60 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+34 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som utprovning av hörapparat, på en lägre nivå än ett vanligt år (33 procent).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 20 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Västernorrlands län i maj
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för maj 2015-2019Antal patienter
Handkirurgi60 %26 % 200
Kirurgi52 %33 % 462
Urologi42 %34 % 1 356
Ortopedi36 %27 % 115
Gynekologi34 %12 % 122
Utprovning av hörapparat33 %60 % 180
Öron-näsa-hals33 %40 % 516
Ögonsjukvård30 %26 % 146

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Metod:

Vi använder oss av data från SKR:s Väntetider i vården, som visar andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd.

Utifrån detta har vi räknat ut andelen patienter över 90 dagar och jämfört det med snittet för samma månad 2015-2019, för att jämföra mot ett typiskt år.

Slutligen mäter vi regionens återhämtning genom att jämföra siffrorna för senaste månaden med månaden innan, och med april-juni 2020.

Observera att SKR uppdaterat sin väntetidsstatistik vid årsskiftet. Vi använder äldre definitioner hämtade från SKR:s covid-19-sida, för att kunna göra jämförelser bakåt. Siffrorna kan därmed skilja sig något från den nya portalen.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.