Fler får åter operation i tid i Västerbotten

Västerbottens län | Överbeläggningar i vården |
Fler får åter operation i tid i Västerbotten
dr.spitalier, Flickr (CC BY-SA 2.0)

Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige. Även i Västerbotten är långa väntetider fler. Men de senaste siffrorna visar tecken på återhämtning.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under april fick 38 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Västerbotten. Det är fler än en typisk aprilmånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 33 procent).

I praktiken innebär det att 2 154 av de 5 669 patienter som under månaden väntade på operation i Västerbotten tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

En positiv tendens i Västerbotten är ändå att färre patienter tvingades vänta längre än 90 dagar i april än i början av pandemin (−8 procentenheter jämfört med april–juni 2020).

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med april. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i samtliga av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i april.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 5 669 patienter på operation i Västerbottens län under april månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom ögonsjukvård. Här tvingades 51 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+35 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som urologi, på ungefär samma nivå som ett vanligt år (4 procent).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 20 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Västerbottens län i april
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för april 2015-2019Antal patienter
Ögonsjukvård51 %16 % 177
Handkirurgi47 %26 % 784
Ortopedi47 %27 % 625
Kirurgi46 %30 % 773
Gynekologi45 %19 % 416
Öron-näsa-hals42 %57 % 843
Utprovning av hörapparat13 %37 % 375
Urologi4 %51 % 792

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Metod:

Vi använder oss av data från SKR:s Väntetider i vården, som visar andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd.

Utifrån detta har vi räknat ut andelen patienter över 90 dagar och jämfört det med snittet för samma månad 2015-2019, för att jämföra mot ett typiskt år.

Slutligen mäter vi regionens återhämtning genom att jämföra siffrorna för senaste månaden med månaden innan, och med april-juni 2020.

Observera att SKR uppdaterat sin väntetidsstatistik vid årsskiftet. Vi använder äldre definitioner hämtade från SKR:s covid-19-sida, för att kunna göra jämförelser bakåt. Siffrorna kan därmed skilja sig något från den nya portalen.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.