Jämtland sämst i landet på att operera i tid

Jämtlands län Överbeläggningar i vården
Jämtland  sämst i landet på att operera i tid
dr.spitalier, Flickr (CC BY-SA 2.0)

Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige. Jämtland var i april sämst i hela landet på att uppfylla vårdgarantin för operationer.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under april fick 61 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Jämtland. Det är rejält fler än en typisk aprilmånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 37 procent).

I praktiken innebär det att 1 837 av de 3 011 patienter som under månaden väntade på operation i Jämtland tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Jämtland var därmed den region som hade högst andel långa väntetider under april i hela landet.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med april. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i samtliga av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i april.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 3 011 patienter på operation i Jämtlands län under april månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom utprovning av hörapparat. Här tvingades 76 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+30 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som urologi, på ungefär samma nivå som ett vanligt år (0 procent).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 20 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Jämtlands län i april
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för april 2015-2019Antal patienter
Utprovning av hörapparat76 %46 % 1 539
Öron-näsa-hals68 %44 % 553
Handkirurgi48 %33 % 60
Ögonsjukvård48 %24 % 100
Gynekologi40 %39 % 53
Kirurgi39 %29 % 429
Ortopedi22 %42 % 128
Urologi0 %35 % 134

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Metod:

Vi använder oss av data från SKR:s Väntetider i vården, som visar andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd.

Utifrån detta har vi räknat ut andelen patienter över 90 dagar och jämfört det med snittet för samma månad 2015-2019, för att jämföra mot ett typiskt år.

Slutligen mäter vi regionens återhämtning genom att jämföra siffrorna för senaste månaden med månaden innan, och med april-juni 2020.

Observera att SKR uppdaterat sin väntetidsstatistik vid årsskiftet. Vi använder äldre definitioner hämtade från SKR:s covid-19-sida, för att kunna göra jämförelser bakåt. Siffrorna kan därmed skilja sig något från den nya portalen.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.