Coronapandemin ger längre väntetider i Västernorrland

Västernorrlands län Överbeläggningar i vården
Coronapandemin ger längre väntetider i Västernorrland
Flickr (PD)

Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige. Även i Västernorrland är långa väntetider fler. Men de senaste siffrorna visar tecken på återhämtning.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under mars fick 44 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Västernorrland. Det är fler än en typisk marsmånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 36 procent).

I praktiken innebär det att 1 324 av de 3 009 patienter som under månaden väntade på operation i Västernorrland tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

En positiv tendens i Västernorrland är ändå att färre patienter tvingades vänta längre än 90 dagar i mars än i början av pandemin (−12 procentenheter jämfört med april–juni 2020).

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med mars. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i samtliga av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i mars.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 3 009 patienter på operation i Västernorrlands län under mars månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom gynekologi. Här tvingades 43 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+36 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som utprovning av hörapparat, på ungefär samma nivå som ett vanligt år (35 procent).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 20 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Västernorrlands län i mars
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för mars 2015-2019Antal patienter
Handkirurgi60 %27 % 178
Urologi47 %34 % 1 466
Kirurgi46 %30 % 388
Gynekologi43 %7 % 111
Öron-näsa-hals40 %36 % 434
Ortopedi37 %24 % 158
Utprovning av hörapparat35 %56 % 63
Ögonsjukvård25 %33 % 114

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Metod:

Vi använder oss av data från SKR:s Väntetider i vården, som visar andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd.

Utifrån detta har vi räknat ut andelen patienter över 90 dagar och jämfört det med snittet för samma månad 2015-2019, för att jämföra mot ett typiskt år.

Slutligen mäter vi regionens återhämtning genom att jämföra siffrorna för senaste månaden med månaden innan, och med april-juni 2020.

Observera att SKR uppdaterat sin väntetidsstatistik vid årsskiftet. Vi använder äldre definitioner hämtade från SKR:s covid-19-sida, för att kunna göra jämförelser bakåt. Siffrorna kan därmed skilja sig något från den nya portalen.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.