Rekordmånga utlokaliserade patienter inom den somatiska vården vid Lindesbergs lasarett

Lindesbergs kommun Överbeläggningar i vården

I november rapporterade Lindesbergs lasarett 7,2 utlokaliserade patienter per 100 vårdplatser inom den somatiska vården. Det är mer än någon månad sedan 2013. Snittet har legat på 0,9 utlokaliserade patienter.

Lindesbergs lasarett ligger därmed över snittet för hela Region Örebro län, som i november hade 1,8 utlokaliserade patienter per hundra vårdplatser inom den somatiska vården.

Av alla sjukhus i Region Örebro län har Lindesbergs lasarett nu högst andel utlokaliserade patienter inom den somatiska vården.

Antal utlokaliserade patienter per 100 vårdplatser inom den somatiska vården på sjukhus i Region Örebro län

Sjukhus2017 (november)2016 (november)Förändring
Karlskoga lasarett1,91,0+0,9
Lindesbergs lasarett7,20,8+6,4
Universitetssjukhuset i Örebro1,62,3−0,7
Vid små sjukhus kan stora variationer bero på att antalet vårdplatser tillfälligt minskat, vilket gör att andelen, som mäts här, ökar.
Utlokaliserad patient är en inskriven patient som vårdas på en annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten.
Somatisk vård innebär vård av kroppen, i motsats till psykiatrisk vård.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.