Coronapandemin ger längre väntetider i Västernorrland

Västernorrlands län Överbeläggningar i vården
Coronapandemin ger längre väntetider i Västernorrland
dr.spitalier, Flickr (CC BY-SA 2.0)

Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige.  Även i Västernorrland är det fler än vanligt som tvingas vänta länge på vård.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under december fick 45 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Västernorrland. Det är fler än en typisk decembermånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 36 procent).

I praktiken innebär det att 1 345 av de 3 003 patienter som under månaden väntade på operation i Västernorrland tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med december. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i 21 av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i december.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 3 003 patienter på operation i Västernorrlands län under december månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom handkirurgi. Här tvingades 58 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+29 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som utprovning av hörapparat, på ungefär samma nivå som ett vanligt år (14 procent).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 15 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Västernorrlands län i december
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för december 2015-2019Antal patienter
Handkirurgi58 %29 % 163
Urologi53 %33 % 189
Ögonsjukvård48 %34 % 1 509
Ortopedi48 %30 % 342
Kirurgi39 %29 % 397
Ryggkirurgi38 %21 % 26
Öron-näsa-hals37 %39 % 167
Gynekologi17 %8 % 133
Utprovning av hörapparat14 %54 % 66

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna sjukhus för sjukhus i regionen, för samtliga typer av vård.

Sjukhusen där flest fick vänta mer än 90 dagar i Västernorrlands län
SjukhusAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för december 2015-2019Antal patienter
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand49 %40 % 2 046
Örnsköldsviks sjukhus42 %29 % 517
Sollefteå sjukhus30 %23 % 427
Länssjukhuset Härnösand-Sundsvall0 %49 % 13

Metod:

Vi använder oss av data från SKR:s Väntetider i vården som visar andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd.

Utifrån detta har vi räknat ut andelen patienter över 90 dagar och jämfört det med snittet för samma månad 2015-2019, för att jämföra mot ett typiskt år.

Slutligen mäter vi regionens återhämtning genom att jämföra siffrorna för senaste månaden med april-juni 2020.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.