Coronapandemin ger längre väntetider i Örebro

Örebro län Överbeläggningar i vården
Coronapandemin ger längre väntetider i Örebro
dr.spitalier, Flickr (CC BY-SA 2.0)

Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige.  Även i Örebro är det betydligt fler än vanligt som tvingas vänta länge på vård.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under december fick 43 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Örebro. Det är betydligt fler än en typisk decembermånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 31 procent).

I praktiken innebär det att 2 941 av de 6 916 patienter som under månaden väntade på operation i Örebro tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med december. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i 21 av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i december.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 6 916 patienter på operation i Örebro län under december månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom ortopedi. Här tvingades 50 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+34 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som kärlkirurgi, på ungefär samma nivå som ett vanligt år (14 procent).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 15 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Örebro län i december
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för december 2015-2019Antal patienter
Öron-näsa-hals62 %38 % 665
Plastikkirurgi55 %50 % 159
Handkirurgi53 %38 % 761
Ortopedi50 %17 % 1 191
Urologi48 %41 % 681
Ryggkirurgi48 %28 % 197
Gynekologi38 %20 % 340
Kirurgi38 %28 % 949
Ögonsjukvård34 %32 % 1 433
Hjärtsjukvård29 %26 % 49
Kärlkirurgi14 %26 % 174
Utprovning av hörapparat4 %12 % 278
Thoraxkirurgi0 %0 % 39

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna sjukhus för sjukhus i regionen, för samtliga typer av vård.

Sjukhusen där flest fick vänta mer än 90 dagar i Örebro län
SjukhusAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för december 2015-2019Antal patienter
Karlskoga lasarett64 %27 % 86
Universitetssjukhuset i Örebro45 %33 % 6 325
Lindesbergs lasarett32 %24 % 111
Capio Läkargruppen, Örebro5 %9 % 394

Metod:

Vi använder oss av data från SKR:s Väntetider i vården som visar andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd.

Utifrån detta har vi räknat ut andelen patienter över 90 dagar och jämfört det med snittet för samma månad 2015-2019, för att jämföra mot ett typiskt år.

Slutligen mäter vi regionens återhämtning genom att jämföra siffrorna för senaste månaden med april-juni 2020.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.