Coronapandemin ger längre väntetider i Jämtland

Jämtlands län Överbeläggningar i vården
Coronapandemin ger längre väntetider i Jämtland
Flickr (PD)

Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige.  Även i Jämtland är det fler än vanligt som tvingas vänta länge på vård.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under december fick 40 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Jämtland. Det är fler än en typisk decembermånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 37 procent).

I praktiken innebär det att 1 054 av de 2 612 patienter som under månaden väntade på operation i Jämtland tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med december. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i 21 av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i december.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 2 612 patienter på operation i Jämtlands län under december månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom utprovning av hörapparat. Här tvingades 72 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+20 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som öron-näsa-hals, på ungefär samma nivå som ett vanligt år (16 procent).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 15 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Jämtlands län i december
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för december 2015-2019Antal patienter
Utprovning av hörapparat72 %52 % 1 290
Ortopedi16 %39 % 370
Öron-näsa-hals16 %47 % 68
Gynekologi9 %28 % 76
Handkirurgi8 %25 % 95
Kirurgi8 %19 % 372
Hjärtsjukvård7 %0 % 15
Urologi6 %29 % 49
Ögonsjukvård2 %30 % 246
Ryggkirurgi0 %23 % 26

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna sjukhus för sjukhus i regionen, för samtliga typer av vård.

Sjukhusen där flest fick vänta mer än 90 dagar i Jämtlands län
SjukhusAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för december 2015-2019Antal patienter
Östersunds sjukhus40 %37 % 2 612

Metod:

Vi använder oss av data från SKR:s Väntetider i vården som visar andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd.

Utifrån detta har vi räknat ut andelen patienter över 90 dagar och jämfört det med snittet för samma månad 2015-2019, för att jämföra mot ett typiskt år.

Slutligen mäter vi regionens återhämtning genom att jämföra siffrorna för senaste månaden med april-juni 2020.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.