Störst ökning av långa väntetider i Östergötland under november

Östergötlands län | Överbeläggningar i vården |
Störst ökning av långa väntetider i Östergötland under november
Flickr (PD)

Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige. Under november hade Östergötland största ökningen av långa väntetider i landet i förhållande till det normala.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under november fick 38 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Östergötland. Det är betydligt fler än en typisk novembermånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 13 procent).

I praktiken innebär det att 2 582 av de 6 853 patienter som under månaden väntade på operation i Östergötland tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i nästan hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med november. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i 20 av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i november.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 6 853 patienter på operation i Östergötlands län under november månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom ortopedi. Här tvingades 38 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+33 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som utprovning av hörapparat, på ungefär samma nivå som ett vanligt år (1 procent).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 15 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Östergötlands län i november
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för november 2015-2019Antal patienter
Ögonsjukvård55 %24 % 1 514
Öron-näsa-hals53 %27 % 916
Plastikkirurgi47 %28 % 295
Ortopedi38 %5 % 1 241
Kirurgi34 %7 % 902
Ryggkirurgi32 %11 % 100
Handkirurgi27 %13 % 396
Kärlkirurgi27 %4 % 64
Hjärtsjukvård20 %8 % 313
Neurokirurgi19 %4 % 120
Urologi18 %2 % 306
Thoraxkirurgi12 %2 % 91
Gynekologi11 %3 % 209
Utprovning av hörapparat1 %11 % 386

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna sjukhus för sjukhus i regionen, för samtliga typer av vård.

Sjukhusen där flest fick vänta mer än 90 dagar i Östergötlands län
SjukhusAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för november 2015-2019Antal patienter
Vrinnevisjukhuset i Norrköping39 %14 % 2 849
Universitetssjukhuset i Linköping38 %15 % 3 453
Capio Specialistvård Motala36 %- 439
Lasarettet i Motala11 %2 % 112

Metod:

Vi använder oss av data från SKR:s Väntetider i vården som visar andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd.

Utifrån detta har vi räknat ut andelen patienter över 90 dagar och jämfört det med snittet för samma månad 2015-2019, för att jämföra mot ett typiskt år.

Slutligen mäter vi regionens återhämtning genom att jämföra siffrorna för senaste månaden med april-juni 2020.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.