Fler får operation i tid igen i Jämtland

Jämtlands län Överbeläggningar i vården
Fler får operation i tid igen i Jämtland
Flickr (PD)

Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige. Även i Jämtland är långa väntetider fler. Men de senaste siffrorna visar tecken på återhämtning.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under november fick 40 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Jämtland. Det är ungefär samma nivå som väntetider brukar ligga på den här tiden på året. En genomsnittlig novembermånad brukar 37 procent av regionens patienter tvingas vänta för länge, baserad på snittet de senaste fem åren.

I praktiken innebär det att 1 063 av de 2 685 patienter som under månaden väntade på operation i Jämtland tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

En positiv tendens i Jämtland är ändå att färre patienter tvingades längre än 90 dagar i november än i början pandemin (−5 procentenheter jämfört med april–juni).

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i nästan hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med november. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i 20 av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i november.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 2 685 patienter på operation i Jämtlands län under november månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom utprovning av hörapparat. Här tvingades 72 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+21 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som öron-näsa-hals, på ungefär samma nivå som ett vanligt år (8 procent).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 15 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Jämtlands län i november
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för november 2015-2019Antal patienter
Utprovning av hörapparat72 %51 % 1 244
Gynekologi22 %33 % 79
Ryggkirurgi18 %17 % 34
Ortopedi16 %36 % 407
Ögonsjukvård14 %26 % 323
Urologi9 %24 % 44
Öron-näsa-hals8 %53 % 61
Kirurgi5 %17 % 365
Handkirurgi5 %31 % 101

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna sjukhus för sjukhus i regionen, för samtliga typer av vård.

Sjukhusen där flest fick vänta mer än 90 dagar i Jämtlands län
SjukhusAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för november 2015-2019Antal patienter
Östersunds sjukhus40 %37 % 2 685

Metod:

Vi använder oss av data från SKR:s Väntetider i vården som visar andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd.

Utifrån detta har vi räknat ut andelen patienter över 90 dagar och jämfört det med snittet för samma månad 2015-2019, för att jämföra mot ett typiskt år.

Slutligen mäter vi regionens återhämtning genom att jämföra siffrorna för senaste månaden med april-juni 2020.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.