Trots coronan: Inte fler än vanligt som tvingas vänta länge på operation i Jämtland

Jämtlands län Överbeläggningar i vården
Trots coronan: Inte fler än vanligt som tvingas vänta länge på operation i Jämtland
Flickr (PD)

Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige. Men i Jämtland är långa väntetider ungefär lika många som vanligt.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under oktober fick 45 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Jämtland. Det är ungefär samma nivå som väntetider brukar ligga på den här tiden på året. En genomsnittlig oktobermånad brukar 42 procent av regionens patienter tvingas vänta för länge, baserad på snittet de senaste fem åren.

I praktiken innebär det att 1 218 av de 2 730 patienter som under månaden väntade på operation i Jämtland tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i nästan hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med oktober. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i 20 av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i oktober.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 2 730 patienter på operation i Jämtlands län under oktober månad.

Trots att långa köer på det stora hela inte blivit fler i Jämtland är skillnaderna stora mellan olika vårdtyper. Inom utprovning av hörapparat tvingades 72 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+23 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 15 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Jämtlands län i oktober
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för oktober 2015-2019Antal patienter
Utprovning av hörapparat72 %49 % 1 192
Ögonsjukvård39 %39 % 395
Ortopedi25 %45 % 412
Gynekologi22 %40 % 83
Urologi21 %35 % 52
Handkirurgi20 %31 % 109
Ryggkirurgi19 %33 % 32
Öron-näsa-hals14 %56 % 65
Kirurgi10 %28 % 370
Hjärtsjukvård0 %0 % 16

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna sjukhus för sjukhus i regionen, för samtliga typer av vård.

Sjukhusen där flest fick vänta mer än 90 dagar i Jämtlands län
SjukhusAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för oktober 2015-2019Antal patienter
Östersunds sjukhus45 %43 % 2 730

Metod:

Vi använder oss av data från SKR:s Väntetider i vården som visar andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd.

Utifrån detta har vi räknat ut andelen patienter över 90 dagar och jämfört det med snittet för samma månad 2015-2019, för att jämföra mot ett typiskt år.

Slutligen mäter vi regionens återhämtning genom att jämföra siffrorna för senaste månaden med april-juni 2020.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.