Fler får operation i tid igen i Västernorrland

Västernorrlands län Överbeläggningar i vården
Fler får operation i tid igen i Västernorrland
Flickr (PD)

Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige. Även i Västernorrland är långa väntetider fler. Men de senaste siffrorna visar tecken på återhämtning.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under oktober fick 43 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Västernorrland. Det är fler än en typisk oktobermånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 38 procent).

I praktiken innebär det att 1 284 av de 2 990 patienter som under månaden väntade på operation i Västernorrland tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

En positiv tendens i Västernorrland är ändå att färre patienter tvingades längre än 90 dagar i oktober än i början pandemin (−13 procentenheter jämfört med april–juni).

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i nästan hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med oktober. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i 20 av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i oktober.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 2 990 patienter på operation i Västernorrlands län under oktober månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom ögonsjukvård. Här tvingades 49 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+17 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som utprovning av hörapparat, på ungefär samma nivå som ett vanligt år (9 procent).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 15 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Västernorrlands län i oktober
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för oktober 2015-2019Antal patienter
Handkirurgi54 %37 % 170
Urologi49 %37 % 197
Ögonsjukvård49 %32 % 1 514
Ryggkirurgi42 %30 % 19
Ortopedi41 %35 % 250
Öron-näsa-hals36 %43 % 199
Kirurgi31 %35 % 402
Gynekologi24 %10 % 143
Utprovning av hörapparat9 %57 % 90

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna sjukhus för sjukhus i regionen, för samtliga typer av vård.

Sjukhusen där flest fick vänta mer än 90 dagar i Västernorrlands län
SjukhusAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för oktober 2015-2019Antal patienter
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand48 %44 % 1 945
Örnsköldsviks sjukhus39 %29 % 569
Sollefteå sjukhus29 %22 % 469
Länssjukhuset Härnösand-Sundsvall0 %57 % 7

Metod:

Vi använder oss av data från SKR:s Väntetider i vården som visar andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd.

Utifrån detta har vi räknat ut andelen patienter över 90 dagar och jämfört det med snittet för samma månad 2015-2019, för att jämföra mot ett typiskt år.

Slutligen mäter vi regionens återhämtning genom att jämföra siffrorna för senaste månaden med april-juni 2020.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.