Fler får operation i tid igen i Västerbotten

Västerbottens län | Överbeläggningar i vården |
Fler får operation i tid igen i Västerbotten
Flickr (PD)

Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige. Västerbotten däremot går mot strömmen. Här får lika många patienter operation i tid som innan pandemin.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under oktober fick 39 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Västerbotten. Det är ungefär samma nivå som väntetider brukar ligga på den här tiden på året. En genomsnittlig oktobermånad brukar 39 procent av regionens patienter tvingas vänta för länge, baserad på snittet de senaste fem åren.

I praktiken innebär det att 2 175 av de 5 571 patienter som under månaden väntade på operation i Västerbotten tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

En positiv tendens i Västerbotten är att färre patienter tvingades längre än 90 dagar i oktober än i början pandemin (−7 procentenheter jämfört med april–juni).

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i nästan hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med oktober. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i 20 av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i oktober.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 5 571 patienter på operation i Västerbottens län under oktober månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom plastikkirurgi. Här tvingades 58 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+20 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som utprovning av hörapparat, på ungefär samma nivå som ett vanligt år (11 procent).

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 15 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Västerbottens län i oktober
VårdtypAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för oktober 2015-2019Antal patienter
Ryggkirurgi76 %56 % 323
Urologi60 %58 % 697
Plastikkirurgi58 %37 % 405
Öron-näsa-hals50 %65 % 437
Handkirurgi47 %28 % 643
Kärlkirurgi43 %44 % 97
Kirurgi42 %35 % 689
Neurokirurgi36 %36 % 59
Ortopedi35 %33 % 706
Gynekologi23 %21 % 180
Utprovning av hörapparat11 %43 % 460
Ögonsjukvård8 %21 % 789
Thoraxkirurgi2 %3 % 86

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna sjukhus för sjukhus i regionen, för samtliga typer av vård.

Sjukhusen där flest fick vänta mer än 90 dagar i Västerbottens län
SjukhusAndel som behövde väntade över 90 dagarMotsvarande historiskt snitt för oktober 2015-2019Antal patienter
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå45 %45 % 3 804
Skellefteå lasarett28 %31 % 990
Lycksele lasarett26 %17 % 777

Metod:

Vi använder oss av data från SKR:s Väntetider i vården som visar andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd.

Utifrån detta har vi räknat ut andelen patienter över 90 dagar och jämfört det med snittet för samma månad 2015-2019, för att jämföra mot ett typiskt år.

Slutligen mäter vi regionens återhämtning genom att jämföra siffrorna för senaste månaden med april-juni 2020.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.