Rekordmånga överbeläggningar inom den somatiska vården vid Lindesbergs lasarett

Lindesbergs kommun Överbeläggningar i vården

I oktober rapporterade Lindesbergs lasarett 11,6 överbeläggningar per 100 vårdplatser inom den somatiska vården. Det är mer än någon månad sedan 2013. Snittet har legat på 1,6 överbeläggningar.

Lindesbergs lasarett ligger därmed över snittet för hela Region Örebro län, som i oktober hade 4,2 överbeläggningar per hundra vårdplatser inom den somatiska vården.

Av alla sjukhus i Region Örebro län har Lindesbergs lasarett nu högst andel överbeläggningar inom den somatiska vården.

Antal överbeläggningar per 100 vårdplatser inom den somatiska vården på sjukhus i Region Örebro län

Sjukhus2017 (oktober)2016 (oktober)Förändring
Karlskoga lasarett3,71,8+1,9
Lindesbergs lasarett11,60,6+11,0
Universitetssjukhuset i Örebro3,93,40,5
Vid små sjukhus kan stora variationer bero på att antalet vårdplatser tillfälligt minskat, vilket gör att andelen, som mäts här, ökar.
Överbeläggning innebär att en inskriven patient vårdas på en som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats.
Somatisk vård innebär vård av kroppen, i motsats till psykiatrisk vård.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.