Rekordmånga överbeläggningar inom psykiatrin vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Norrköpings kommun | Överbeläggningar i vården |

I oktober rapporterade Vrinnevisjukhuset i Norrköping 10,2 överbeläggningar per 100 vårdplatser inom psykiatrin. Det är mer än någon månad sedan 2013. Snittet har legat på 3,9 överbeläggningar.

Vrinnevisjukhuset i Norrköping ligger därmed över snittet för hela Region Östergötland, som i oktober hade 6,8 överbeläggningar per hundra vårdplatser inom psykiatrin.

Av alla sjukhus i Region Östergötland har Vrinnevisjukhuset i Norrköping nu högst andel överbeläggningar inom psykiatrin.

Antal överbeläggningar per 100 vårdplatser inom psykiatrin på sjukhus i Region Östergötland

Sjukhus2017 (oktober)2016 (oktober)Förändring
Lasarettet i Motala8,22,2+6,0
Universitetssjukhuset i Linköping2,41,0+1,4
Vrinnevisjukhuset i Norrköping10,25,5+4,7
Vid små sjukhus kan stora variationer bero på att antalet vårdplatser tillfälligt minskat, vilket gör att andelen, som mäts här, ökar.
Överbeläggning innebär att en inskriven patient vårdas på en som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.