Överbeläggningarna ökar i inom psykiatrin vid Lasarettet i Motala

Motala kommun | Överbeläggningar i vården |

Lasarettet i Motala har under de senaste månaderna sett en ökande trend i antalet överbeläggningar inom psykiatrin. Det visar ny statistik från SKL:s väntetider.se.

I februari låg andelen överbeläggningar på 3,8 per hundra vårdplatser, i oktober var motsvarande siffra 8,2. Snittet sedan 2013 har legat på 3.

Lasarettet i Motala ligger därmed över snittet för hela Region Östergötland, som i oktober hade 6,8 överbeläggningar per hundra vårdplatser inom psykiatrin.

Det sjukhus i Region Östergötland som hade högst andel överbeläggningar inom psykiatrin var Vrinnevisjukhuset i Norrköping med 10,2 per hundra vårdplatser.

Antal överbeläggningar per 100 vårdplatser inom psykiatrin på sjukhus i Region Östergötland

Sjukhus2017 (oktober)2016 (oktober)Förändring
Lasarettet i Motala8,22,2+6,0
Universitetssjukhuset i Linköping2,41,0+1,4
Vrinnevisjukhuset i Norrköping10,25,5+4,7
Vid små sjukhus kan stora variationer bero på att antalet vårdplatser tillfälligt minskat, vilket gör att andelen, som mäts här, ökar.
Överbeläggning innebär att en inskriven patient vårdas på en som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.