Överbeläggningarna minskar i inom psykiatrin i Västernorrland

Västernorrlands län Överbeläggningar i vården

Västernorrlands läns landsting har under de senaste månaderna sett en minskande trend i antalet överbeläggningar inom psykiatrin. Det visar ny statistik från SKL:s väntetider.se.

I november 2016 låg andelen överbeläggningar på 5,6 per hundra vårdplatser, i september var motsvarande siffra 0,6. Snittet sedan 2013 har legat på 4,5.

Västernorrlands läns landsting ligger därmed under snittet för hela Sverige, som i september hade 1,8 överbeläggningar per hundra vårdplatser inom psykiatrin.

Det landsting som hade högst andel överbeläggningar inom psykiatrin var Region Gävleborg med 11,4 per hundra vårdplatser.

Vid små sjukhus kan stora variationer bero på att antalet vårdplatser tillfälligt minskat, vilket gör att andelen, som mäts här, ökar.
Överbeläggning innebär att en inskriven patient vårdas på en som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.