Allt fler patienter utlokaliseras inom den somatiska vården i Västerbotten

Västerbottens län | Överbeläggningar i vården |

Västerbottens läns landsting har under de senaste månaderna sett en ökande trend i antalet utlokaliserade patienter inom den somatiska vården. Det visar ny statistik från SKL:s väntetider.se.

I november 2016 låg andelen utlokaliserade patienter på 3 per hundra vårdplatser, i september var motsvarande siffra 4,5. Snittet sedan 2013 har legat på 2,1.

Västerbottens läns landsting ligger därmed över snittet för hela Sverige, som i september hade 1,9 utlokaliserade patienter per hundra vårdplatser inom den somatiska vården.

Det landsting som hade högst andel utlokaliserade patienter inom den somatiska vården var Region Gotland med 8,2 per hundra vårdplatser.

Vid små sjukhus kan stora variationer bero på att antalet vårdplatser tillfälligt minskat, vilket gör att andelen, som mäts här, ökar.
Utlokaliserad patient är en inskriven patient som vårdas på en annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.