Överbeläggningarna minskar i inom den somatiska vården vid Lasarettet i Motala

Motala kommun | Överbeläggningar i vården |

Lasarettet i Motala har under de senaste månaderna sett en minskande trend i antalet överbeläggningar inom den somatiska vården. Det visar ny statistik från SKL:s väntetider.se.

I november 2016 låg andelen överbeläggningar på 3,6 per hundra vårdplatser, i september var motsvarande siffra 0,8. Snittet sedan 2013 har legat på 3,2.

Lasarettet i Motala ligger därmed under snittet för hela Region Östergötland, som i september hade 5,4 överbeläggningar per hundra vårdplatser inom den somatiska vården.

Det sjukhus i Region Östergötland som hade högst andel överbeläggningar inom den somatiska vården var Universitetssjukhuset i Linköping med 7 per hundra vårdplatser.

Vid små sjukhus kan stora variationer bero på att antalet vårdplatser tillfälligt minskat, vilket gör att andelen, som mäts här, ökar.
Överbeläggning innebär att en inskriven patient vårdas på en som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.