Fler april­flyg än året innan i Stockholm

Stockholms län Flygtrafik
flygplan i luften
Bene Riobo, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Det landade fler flyg i Stockholms län än året innan i april. Även förra månaden var antalet landningar högre än i fjol. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade omkring 15 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är ungefär fyra femtedelar av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

I Stockholm landade 8 753 kommersiella flyg i april, varav 70 taxiflyg. Det kan jämföras med 8 241 landningar samma månad året innan. Det innebär sex procent fler flyg, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 1 855 200 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Ladda ner i fler format

På Arlanda landade i april 7 610 flyg, och på Bromma 1 143. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån.

FlygplatsLandningar i aprilSamma månad 2022Förväntat antal (ca)
Stockholm−Arlanda flygplats7 6106 97411 000
Stockholm−Bromma flygplats1 1431 2672 300
”Förväntat antal” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

67 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (5 891 flighter). Det är ungefär samma andel som under aprilmånaderna närmast före pandemin.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.