Färre april­flyg än året innan i Skåne

Skåne län Flygtrafik
Utsikt över flygplansvinge
Natali Quijano, Unsplash

Det landade färre flyg i Skåne län än året innan i april. Därmed ser trafiken nu ut att ha planat ut på en lägre nivå än före covid 19-pandemin. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade omkring 15 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är ungefär fyra femtedelar av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

I Skåne landade 885 kommersiella flyg i april, varav 31 taxiflyg. Det kan jämföras med 986 landningar samma månad året innan. Det innebär tio procent färre flyg, och fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 144 300 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Ladda ner i fler format

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Malmö flygplats landade i april 639 flyg. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån.

FlygplatsLandningar i aprilSamma månad 2022Förväntat antal (ca)
Malmö flygplats6397551 200
Ängelholm−Helsingborg flygplats200182300
Kristianstads flygplats464960
”Förväntat antal” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

33 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (296 flighter). Det är ungefär samma andel som under aprilmånaderna närmast före pandemin.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.