Våren hann till Dalsland före polarveckan

Västra Götalands län Årstider
Islossning vid klippstrand
Joacim Bohlander, Unsplash

Den 17 mars anlände den meteorologiska våren till väderstationen Kroppefjäll-Granan A, och därmed till Dalsland.

SMHI definierar ”meteorologisk vår” så att medeltemperaturen skall ha legat över nollgradersstrecket sju dagar i rad. Vårens ankomst räknas då till den första dagen i sjudagarsperioden, men tidigast den 15 februari. Med den definitionen har nu våren anlänt till väderstationen Kroppefjäll-Granan A i Dalsland, och tio av 16 väderstationer i länet.

I fjol kom våren till samma väderstation den 12 mars.

Klimatförändringarna syns redan i statistiken över vårens ankomst. Sedan mitten av 1900-talet har den meteorologiska våren tidigarelagts över hela landet. Vid landskapets värderstationer låg genomsnittsdatumet för vårens ankomst mellan åren 1961 och 1990 omkring den 20–25 mars, att jämföra med omkring den 5–10 mars de senaste 30 åren.

SMHI använder en något annorlunda beräkning för att bestämma vårens genomsnittliga ankomst över flera år: Då finns inte villkoret om vårtemperaturer sju dygn i sträck med, och våren inträffar så snart medeltemperaturen är stigande och över nollgradersstrecket.

Väderstationer i Dalsland
VäderstationDatum för vårens ankomstUngefärligt medeldatum 1961–1990a1991–2020a
Kroppefjäll-Granan A 🟢17 mars20–25 mars5–10 mars
aMotsvarande dag 2023. Medeldatum anges i femårsintervall, och avser platsen där väderstationen står i dag, även om den flyttats under tiden, eller inte varit i bruk så länge. Notera att definitionen för vårens ankomst ett enskilt år, och vårens genomsnittliga ankomst (de två högre kolumnerna) skiljer sig något åt.

I år rådde redan vårtemperaturer i mitten av februari i stora delar av södra Sverige, och i Götaland och stora delar av Svealand råder alltså meteorologisk vår per kalenderdefinition sedan den 15 febrauri.

Väderstationer med meteorologisk vår den 28 mars
Karta över landets väderstationer
Ladda ner i fler format

Här saknas en del havsbaserade stationer, där temperaturerna kan skilja sig markant från den över land. Stationer som saknar flera mätvärden den senaste tiden visas inte heller.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.