Färre anmälda sexualbrott i Örebro län än på sju år

Örebro län Anmälda brott

Under februari 2023 anmäldes färre sexualbrott än någon månad sedan 2015. Det visar ny statistik från Brå.

Det anmäldes sammanlagt 23 sexualbrott i Örebro län under februari 2023. Vi får gå tillbaka till december 2015 för att hitta en månad då det anmäldes lika få sexualbrott i länet.

Ladda ner i fler format

I snitt har det sedan 2006 anmälts 39 sexualbrott per månad i Örebro län. Flest anmälningar under en enskild månad noterades i november 2019 (145 stycken).

Bland kommunerna i Örebro län noterades flest anmälningar om sexualbrott i Örebro kommun (13 stycken).

KommunAntal anmälda sexualbrott
Örebro13
Laxå4
Karlskoga2
Askersund1
Hallsberg1
Kumla1
Lindesberg1
Degerfors0
Hällefors0
Lekeberg0
Ljusnarsberg0
Nora0

Statistiken visar antalet anmälda brott och inte antalet faktiskt begångna brott. Hur stor andel av de begångna brotten som anmäls varierar mellan olika brottstyper. Sexualbrott omfattar allt från grov våldtäkt till sexuellt ofredande, och anmälningsbenägenheten påverkas av hur grovt brottet är eller om offret känner gärningsmannen. Hur man ser på brotten har också förändrats över tid och det skulle kunna vara så att anmälningsbenägenheten har ökat.

Benägenheten att anmäla brott kan också förändras över tid, till exempel på grund av förändrade attityder i samhället eller ändrade försäkringsvillkor. Det gör det svårt att utifrån antalet anmälda brott säga om brottsligheten ökar eller minskar.

Det finns också ett bortfall av anmälda brott som inte har någon brottsplats registrerad och därmed inte kan knytas till en kommun.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.