Fler februari­flyg än året innan i Västra Götaland

Västra Götalands län Flygtrafik
Utsikt över flygplansvinge
Natali Quijano, Unsplash

Det landade fler flyg i Västra Götalands län än året innan i februari. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade drygt 13 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är ungefär fyra femtedelar av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

I Västra Götaland landade 1 637 kommersiella flyg i februari, varav 17 taxiflyg. Det kan jämföras med 1 199 landningar samma månad året innan. Februari har historiskt varit en månad då Västra Götalands­flygplatserna har relativt lite trafik. I år var trafiken dock bara två tredjedelar av det väntade för månaden1, givet utvecklingen åren närmast före pandemin. Totalt reste omkring 310 600 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Ladda ner i fler format

Nästan all trafik i länet gick förra månaden till Göteborg-Landvetter flygplats, med 1 564 landningar i februari. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån. Från och med april går åter reguljärflyg mellan Trollhättan-Vänersborgs flygplats och Bromma.

FlygplatsLandningar i februariSamma månad 2021Förväntat antal (ca)
Göteborg-Landvetter flygplats1 5641 1912 800
Trollhättan−Vänersborgs flygplats73880
”Förväntat antal” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

74 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (1 213 flighter). Det är ungefär samma andel som under februarimånaderna närmast före pandemin.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.