Fler februari­flyg än året innan i Västerbotten

Västerbottens län Flygtrafik
Flygplan i luften
Philip Myrtorp, Unsplash

Det landade fler flyg i Västerbottens län än året innan i februari. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade drygt 13 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är ungefär fyra femtedelar av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

I Västerbotten landade 726 kommersiella flyg i februari, varav 25 taxiflyg. Det kan jämföras med 540 landningar samma månad året innan. Det innebär 34 procent fler flyg, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 77 800 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Ladda ner i fler format

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Umeå flygplats landade i februari 423 flyg. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån.

FlygplatsLandningar i februariSamma månad 2021Förväntat antal (ca)
Umeå flygplats423311700
Skellefteå flygplats12497200
Lycksele flygplats916860
Hemavans flygplats443160
Vilhelmina flygplats4433100
”Förväntat antal” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

I stort sett all reguljär trafik på flygplatserna gick inrikes förra månaden (med nio utrikeslandningar). Så har det sett ut även februarimånaderna närmast före pandemin.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.