Fler februari­flyg än året innan på Skavsta

Södermanlands län Flygtrafik
Flygplan i luften
Philip Myrtorp, Unsplash

Det landade fler flyg i Södermanlands län än året innan i februari. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade drygt 13 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är ungefär fyra femtedelar av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

På Skavsta landade 150 kommersiella flyg i februari. Det kan jämföras med 91 landningar samma månad året innan. Februari har historiskt varit en månad då Sörmlands­flygplatsen har relativt lite trafik. I år var trafiken dock bara en tredjedel av det väntade för månaden1, givet utvecklingen åren närmast före pandemin. Totalt reste omkring 44 700 passagerare till och från flygplatsen.

Ladda ner i fler format

97 procent av landningarna på flygplatsen förra månaden utgjordes av utrikesflyg (146 flighter). Det är ungefär samma andel som under februarimånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av februari 2023 landade totalt 6 325 flyg på Skavsta. Det är omkring 1 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig. 1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.