Fler februari­flyg än året innan i Norrbotten

Norrbottens län Flygtrafik
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel
Aviationstirling, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Det landade fler flyg i Norrbottens län än året innan i februari. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade drygt 13 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är ungefär fyra femtedelar av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

I Norrbotten landade 899 kommersiella flyg i februari, varav 34 taxiflyg. Det kan jämföras med 726 landningar samma månad året innan. Det innebär 24 procent fler flyg, och Norrbottens­flygplatserna hör därmed till dem där trafiken ligger på, eller nära, samma nivå som före pandemin, de närmaste årens underliggande trend inräknat. Totalt reste omkring 126 800 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Ladda ner i fler format

Mest trafik i länet hade Luleå−Kallax flygplats, med 433 landningar i februari. Det är något under för-pandeminivån. På de flesta flygplatser i länet är trafiken helt tillbaka på tidigare års nivåer.

FlygplatsLandningar i februariSamma månad 2021Förväntat antal (ca)
Luleå−Kallax flygplats433298500
Arvidsjaurs flygplats215195200
Kiruna flygplats115109100
Gällivare flygplats858090
Pajala flygplats514450
”Förväntat antal” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

13 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (119 flighter). Det är ungefär samma andel som under februarimånaderna närmast före pandemin.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.