Generös betygsättning i Arvika – stora skillnader mellan svenska skolor

Arvika kommun Skola
Skolkorridor
Kyo Azuma, Unsplash

Betygsättningen i svenska gymnasieskolor är inte likvärdig, och nu ska regeringen utreda hur den ska bli mer rättvis. Arvikaskolorna är generösare med betygen i sju fall av tio.

Forskare och skolmyndigheter har återkommande konstaterat att det finns stora brister i likvärdighet när det gäller betygsättning i Sverige. Ett betyg kan betyda något i den ena skolan och något annat i en annan – vilket gör att elever från olika gymnasieskolor får olika förutsättningar att komma in på högskoleutbildningar eller att klara gymnasieexamen.

I höstas kom Riksrevisionen fram till att de insatser som hittills gjorts inte gett önskat resultat och på deras rekommendation har nu regeringen beslutat att utreda hur betygssättningen kan bli mer rättvis.

– Om betygen inte rättvisande speglar elevers kunskaper kan det leda till negativa konsekvenser både för individ och samhälle. Det är därför viktigt att åtgärda de brister i systemet som synliggörs, sa skolminister Lotta Edholm (L) i ett pressmeddelande när utredningen presenterades.

Ett av få sätt att undersöka likvärdig betygssättning är att jämföra betyget på nationella provet och på betyget i hela kursen, vilket Skolverket gör varje år. Utifrån siffrorna går det inte att säga om eleverna har fått för höga eller låga betyg: det finns inga statliga regler för hur stor avvikelsen mellan prov- och kursresultat får vara och lärare kan göra bedömningen att elever nått kunskapsmålen även om de hade lägre betyg på provet.

Däremot går det att jämföra skolorna med andra skolor med liknande resultat på de nationella proven – och på så sätt se om en skola är mer eller mindre generös i sin betygssättning.

Generösa betyg i sju kurser i Arvika

Newsworthy har analyserat skillnaden mellan provresultat och betyg i tio kurser vid tre gymnasieenheter i Arvika från vårterminen 2022. För varje kurs och varje skola har vi jämfört andelen elever som fått ett högre betyg på kursen som helhet än på nationella provet med andra skolor som har ungefär samma provresultat. I sju av de här kurserna var betygsättningen generösare än på i liknande skolor. I en var betygsättningen restriktivare.

Kursbetyg jämfört med resultat på nationella prov
SkolaMycket restriktivareRestriktivareRunt medelGenerösareMycket generösareEj jämförbara
Estetiska skolan, gymnasiet12
Solbergagymnasiet2111
Taserudsgymnasiet21
* Newsworthy jämför här med skolor med ungefär samma medelbetyg på det nationella provet. Vi redovisar bara skolor där vi har jämförelsetal i minst ett ämne i den här tabellen. Skolor som räknas som ”mycket generösare” tillhör den tiondel av de jämförda skolorna där störst andel elever som fått ett högre betyg på kursen än på provet. Mycket restriktivare tillhör den tiondel där lägst andel elever fått högre betyg på kursen än på provet.

Taserudsgymnasiet var betygen generösare än i jämförda skolor i tre av tre kurser. I till exempel matematik 1a fick 77 procent av eleverna ett högre betyg på kursen än på nationella provet under vårterminen 2022. På de 155 andra skolor i landet som hade ungefär samma resultat på nationella provet var det i snitt 41 procent som fick ett högre betyg på kursen än på provet och Taserudsgymnasiet tillhör de skolor i jämförelsen som var allra mest generösa. På Solbergagymnasiet var man samtidigt mer generös än jämförda skolor i två kurser och låg runt medel i två.

Kurserna där högst andel fått högre betyg på kursen än på provet
SkolaKursAndel som fått högre betygI förhållande till liknande skolor*
TaserudsgymnasietMatematik 1A77 %Mycket generösare
Estetiska skolan, gymnasietMatematik 1B71 %Mycket generösare
Estetiska skolan, gymnasietSvenska 353 %Mycket generösare
TaserudsgymnasietSvenska 150 %Generösare
SolbergagymnasietSvenska 349 %Mycket generösare
SolbergagymnasietEngelska 637 %Generösare
SolbergagymnasietMatematik 2B31 %Kring medel
SolbergagymnasietMatematik 3B27 %Kring medel
TaserudsgymnasietEngelska 526 %Generösare
Estetiska skolan, gymnasietEngelska 611 %Restriktivare
* Newsworthy jämför här med skolor med ungefär samma medelbetyg på det nationella provet. Saknas uppgift så saknas jämförelsetal för alla eller en del av eleverna. Skolor som räknas som ”mycket generösare” tillhör den tiondel där störst andel elever som fått ett högre betyg på kursen än på provet. Källa: Skolverket

Större avvikelse i friskolor

Skolornas avvikelser ändras ofta från år till år och från ämne till ämne. Generellt är det vanligare med högre kursbetyg i relation till provresultaten i friskolor. I Arvika hade elever i kommunala skolor högre betyg på kursen än på provet i engelska 6, medan avikelsen var ungefär lika stor i svenska 3. Enligt Skolverket är det också vanligare med generösare rättning av de nationella proven i friskolor, vilket kan innebära att skillnaden mellan kommunala och enskilda huvudmän kan vara ännu större i verkligheten.

Samtidigt är skillnaderna mellan olika friskolor och olika kommunala skolor stor. Det finns friskolor som är mycket restriktiva och kommunala som är generösa och skillnaderna mellan de olika skoltyperna kan förklara en liten del av skillnaderna i betygssättning i relation till provresultaten, skriver Skolverket. De pekar också på att det förekommer relativ betygssättning, att betygen sätts i relation till klasskamraterna. Ju högre prestationsnivå i undervisningsgruppen desto mer restriktivare betygssättning.

Andel som fått högre betyg på kursen än på nationella provet – skola för skola
SkolaTypEngelska 5Engelska 6Svenska 1Svenska 3Matematik 1AMatematik 1BMatematik 2BMatematik 3BMatematik 3CMatematik 4
Estetiska skolan, gymnasietEnskild115371
SolbergagymnasietKommunal37493127
TaserudsgymnasietKommunal265077
– innebär att Skolverket har uppgift om provbetyg och kursbetyg från färre än 10 elever. De har därför maskats av verket. Källa: Skolverket

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.