Stora skillnader i betygsättning i gymnasiet – vissa Östgötaskolor generösare än andra

Östergötlands län Skola
Skolkorridor
Kyo Azuma, Unsplash

Betygsättningen i svenska gymnasieskolor är inte likvärdig, och nu ska regeringen utreda hur den ska bli mer rättvis. I Östergötlands län finns både skolor som är generösare och restriktivare med betygen.

Forskare och skolmyndigheter har återkommande konstaterat att det finns stora brister i likvärdighet när det gäller betygsättning i Sverige. Ett betyg kan betyda något i den ena skolan och något annat i en annan – vilket gör att elever från olika gymnasieskolor får olika förutsättningar att komma in på högskoleutbildningar eller att klara gymnasieexamen.

I höstas kom Riksrevisionen fram till att de insatser som hittills gjorts inte gett önskat resultat och på deras rekommendation har nu regeringen beslutat att utreda hur betygssättningen kan bli mer rättvis.

– Om betygen inte rättvisande speglar elevers kunskaper kan det leda till negativa konsekvenser både för individ och samhälle. Det är därför viktigt att åtgärda de brister i systemet som synliggörs, sa skolminister Lotta Edholm (L) i ett pressmeddelande när utredningen presenterades.

Ett av få sätt att undersöka likvärdig betygssättning är att jämföra betyget på nationella provet och på betyget i hela kursen, vilket Skolverket gör varje år. Utifrån siffrorna går det inte att säga om eleverna har fått för höga eller låga betyg: det finns inga statliga regler för hur stor avvikelsen mellan prov- och kursresultat får vara och lärare kan göra bedömningen att elever nått kunskapsmålen även om de hade lägre betyg på provet.

Däremot går det att jämföra skolorna med andra skolor med liknande resultat på de nationella proven – och på så sätt se om en skola är mer eller mindre generös i sin betygssättning.

Generösa betyg i 66 kurser i Östergötland

Newsworthy har analyserat skillnaden mellan provresultat och betyg i 204 kurser vid 62 gymnasieenheter i Östergötland från vårterminen 2022. För varje kurs och varje skola har vi jämfört andelen elever som fått ett högre betyg på kursen som helhet än på nationella provet med andra skolor som har ungefär samma provresultat. I 66 av de här kurserna var betygsättningen generösare än på i liknande skolor. I 104 var betygsättningen restriktivare.

Kursbetyg jämfört med resultat på nationella prov
SkolaMycket restriktivareRestriktivareRunt medelGenerösareMycket generösareEj jämförbara
Bergska gymnasiet Bildningen1112
Curt Nicolin-gymnasiet61
Anders Ljungstedts gymnasium 412
Anders Ljungstedts gymnasium 711
Anders Ljungstedts gymnasium 8112
Anders Ljungstedts gymnasium 921
Berzeliusskolan 121
Berzeliusskolan 2121
Birgittaskolan 11111
Birgittaskolan 33
Drottning Blankas Gymnasieskola Linköping114
Folkungaskolan 11211
Folkungaskolan 221
Fria Läroverken Linköping2412
Jensen Gymnasium Linköping12
Katedralskolan 111111
Katedralskolan 2111
Katedralskolan 3313
Klara Teoretiska Gymnasium Linköping13121
LBS Kreativa Gymnasiet Linköping1111
Mediateknikerutbildningen, MTU1212
Praktiska Gymnasiet Linköping Gamla Tannefors111
Praktiska Gymnasiet Linköping Roxen111
Realgymnasiet Linköping141
S:t Lars gymnasium21
Thoren Business School Linköping31
Vreta utbildningscentrum21
Yrkesgymnasiet Linköping13
Dackeskolan MG311
Dackeskolan MG411
Kungshögaskolan MG1112
Kungshögaskolan MG2522
Carlsund utbildningscentrum 11
Carlsund utbildningscentrum 23
Platengymnasiet 111
Platengymnasiet 221
Platengymnasiet 411
Bråvallagymnasiet 1111
Bråvallagymnasiet 2111
Bråvallagymnasiet 3111
De Geergymnasiet 1111
De Geergymnasiet 31
Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköping321
Ebersteinska gymnasiet  421
Ebersteinska gymnasiet 51222
Ebersteinska gymnasiet 61111
Film & Musikgymnasiet2
Fria Läroverken Norrköping1122
Hagagymnasiet skolenhet Blå22
Hagagymnasiet skolenhet grön12
Hagagymnasiet skolenhet röd111
Himmelstalunds utbildningscentrum3
Kungsgårdsgymnasiet 112
Kungsgårdsgymnasiet 3111
Kunskapsgymnasiet Norrköping23
Norrköpings Lärlingsgymnasium 111
Praktiska Gymnasiet Norrköping21
Realgymnasiet Norrköping1311
Yrkesgymnasiet Norrköping12
Nyströmska skolan 1112
Nyströmska skolan 2111
Bildningscentrum Facetten41112
* Newsworthy jämför här med skolor med ungefär samma medelbetyg på det nationella provet. Vi redovisar bara skolor där vi har jämförelsetal i minst ett ämne i den här tabellen. Skolor som räknas som ”mycket generösare” tillhör den tiondel av de jämförda skolorna där störst andel elever som fått ett högre betyg på kursen än på provet. Mycket restriktivare tillhör den tiondel där lägst andel elever fått högre betyg på kursen än på provet.

Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköping i Norrköpings kommun är en av skolorna i Östergötland som satte generösare betyg i alla jämförda kurser, i skolans fall fem stycken. I till exempel matematik 2b fick 88 procent av eleverna ett högre betyg på kursen än på nationella provet under vårterminen 2022. På de 120 andra skolor i landet som hade ungefär samma resultat på nationella provet var det i snitt 49 procent som fick ett högre betyg på kursen än på provet och Drottning Blankas Gymnasieskola Norrköping tillhör de skolor i jämförelsen som var allra mest generösa. På Katedralskolan 3 i Linköpings kommun var man däremot restriktivare än jämförda skolor i fyra av sju kurser.

Kurserna där högst andel fått högre betyg på kursen än på provet
SkolaKommunKursAndel som fått högre betygI förhållande till liknande skolor*
Yrkesgymnasiet NorrköpingNorrköpingSvenska 192 %
Praktiska Gymnasiet NorrköpingNorrköpingMatematik 1A91 %Mycket generösare
Drottning Blankas Gymnasieskola NorrköpingNorrköpingMatematik 1A91 %Mycket generösare
Drottning Blankas Gymnasieskola NorrköpingNorrköpingMatematik 2B88 %Mycket generösare
Fria Läroverken NorrköpingNorrköpingSvenska 187 %Mycket generösare
Kungshögaskolan MG2MjölbyMatematik 1A84 %Generösare
Fria Läroverken NorrköpingNorrköpingEngelska 679 %Mycket generösare
Fria Läroverken LinköpingLinköpingEngelska 674 %Mycket generösare
Anders Ljungstedts gymnasium 7LinköpingMatematik 1A73 %Generösare
Mediateknikerutbildningen, MTULinköpingMatematik 1B72 %Mycket generösare
* Newsworthy jämför här med skolor med ungefär samma medelbetyg på det nationella provet. Saknas uppgift så saknas jämförelsetal för alla eller en del av eleverna. Skolor som räknas som ”mycket generösare” tillhör den tiondel där störst andel elever som fått ett högre betyg på kursen än på provet. Källa: Skolverket

Större avvikelse i friskolor

Skolornas avvikelser ändras ofta från år till år och från ämne till ämne. Generellt är det vanligare med högre kursbetyg i relation till provresultaten i friskolor. Så ser det även ut i Östergötland, på proven under vårterminen 2022 var avvikelsen mellan prov- och kursbetyg större hos friskolorna i nio av tio ämnen. Enligt Skolverket är det också vanligare med generösare rättning av de nationella proven i friskolor, vilket kan innebära att skillnaden mellan kommunala och enskilda huvudmän kan vara ännu större i verkligheten.

Samtidigt är skillnaderna mellan olika friskolor och olika kommunala skolor stor. Det finns friskolor som är mycket restriktiva och kommunala som är generösa och skillnaderna mellan de olika skoltyperna kan förklara en liten del av skillnaderna i betygssättning i relation till provresultaten, skriver Skolverket. De pekar också på att det förekommer relativ betygssättning, att betygen sätts i relation till klasskamraterna. Ju högre prestationsnivå i undervisningsgruppen desto mer restriktivare betygssättning.

Andel som fått högre betyg på kursen än på nationella provet – skola för skola i Östergötlands län (%)
SkolaKommunTypEngelska 5Engelska 6Svenska 1Svenska 3Matematik 1AMatematik 1BMatematik 2BMatematik 3BMatematik 3CMatematik 4
Curt Nicolin-gymnasietFinspångEnskild22296643715564
Bergska gymnasiet Bergska skolanFinspångKommunal
Bergska gymnasiet BildningenFinspångKommunal06301631
Drottning Blankas Gymnasieskola LinköpingLinköpingEnskild6910
Fria Läroverken LinköpingLinköpingEnskild2574444241520
Jensen Gymnasium LinköpingLinköpingEnskild51
Klara Teoretiska Gymnasium LinköpingLinköpingEnskild627726932210
LBS Kreativa Gymnasiet LinköpingLinköpingEnskild5363927
Mediateknikerutbildningen, MTULinköpingEnskild742072
Praktiska Gymnasiet Linköping AttorpLinköpingEnskild
Praktiska Gymnasiet Linköping Gamla TanneforsLinköpingEnskild03566
Praktiska Gymnasiet Linköping RoxenLinköpingEnskild19483
Realgymnasiet LinköpingLinköpingEnskild261761575965
Thoren Business School LinköpingLinköpingEnskild443970
Yrkesgymnasiet LinköpingLinköpingEnskild1441
Anders Ljungstedts gymnasium 10LinköpingKommunal
Anders Ljungstedts gymnasium 4LinköpingKommunal74954
Anders Ljungstedts gymnasium 7LinköpingKommunal4473
Anders Ljungstedts gymnasium 8LinköpingKommunal05636
Anders Ljungstedts gymnasium 9LinköpingKommunal125927
Berzeliusskolan 1LinköpingKommunal15128
Berzeliusskolan 2LinköpingKommunal1748517
Birgittaskolan 1LinköpingKommunal12185059
Birgittaskolan 2LinköpingKommunal
Birgittaskolan 3LinköpingKommunal111835
Folkungaskolan 1LinköpingKommunal292023103
Folkungaskolan 2LinköpingKommunal12349
Katedralskolan 1LinköpingKommunal163908
Katedralskolan 2LinköpingKommunal193212
Katedralskolan 3LinköpingKommunal13211028907
S:t Lars gymnasiumLinköpingKommunal1420
Vreta utbildningscentrumLinköpingRegion530
Dackeskolan MG 3MjölbyKommunal2828
Dackeskolan MG 4MjölbyKommunal338
Kungshögaskolan MG 1MjölbyKommunal180
Kungshögaskolan MG 2MjölbyKommunal9841228489
Carlsund utbildningscentrum 1MotalaKommunal37
Carlsund utbildningscentrum 2MotalaKommunal111723
Platengymnasiet 1MotalaKommunal1013
Platengymnasiet 2MotalaKommunal82411
Platengymnasiet 4MotalaKommunal044
Drottning Blankas Gymnasieskola NorrköpingNorrköpingEnskild2646529188
Film & MusikgymnasietNorrköpingEnskild1833
Fria Läroverken NorrköpingNorrköpingEnskild17798759
Kunskapsgymnasiet NorrköpingNorrköpingEnskild1426370
Praktiska Gymnasiet NorrköpingNorrköpingEnskild385791
Realgymnasiet NorrköpingNorrköpingEnskild71950273160
Yrkesgymnasiet NorrköpingNorrköpingEnskild259262
Bråvallagymnasiet 1NorrköpingKommunal205331
Bråvallagymnasiet 2NorrköpingKommunal115748
Bråvallagymnasiet 3NorrköpingKommunal106758
De Geergymnasiet 1NorrköpingKommunal5612
De Geergymnasiet 3NorrköpingKommunal17
Ebersteinska gymnasiet  4NorrköpingKommunal19297
Ebersteinska gymnasiet 5NorrköpingKommunal381905924
Ebersteinska gymnasiet 6NorrköpingKommunal8399
Hagagymnasiet skolenhet BlåNorrköpingKommunal244038
Hagagymnasiet skolenhet grönNorrköpingKommunal12170
Hagagymnasiet skolenhet rödNorrköpingKommunal29289
Kungsgårdsgymnasiet 1NorrköpingKommunal63226
Kungsgårdsgymnasiet 3NorrköpingKommunal04919
Norrköpings Lärlingsgymnasium 1NorrköpingKommunal69
Himmelstalunds utbildningscentrumNorrköpingRegion82120
Nyströmska skolan 1SöderköpingKommunal131033
Nyströmska skolan 2SöderköpingKommunal173360
Nyströmska skolan 3SöderköpingKommunal5511
Bildningscentrum FacettenÅtvidabergKommunal19125135500
– innebär att Skolverket har uppgift om provbetyg och kursbetyg från färre än 10 elever. De har därför maskats av verket. Källa: Skolverket

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.