Stora skillnader i betygsättning i gymnasiet – vissa Örebroskolor generösare än andra

Örebro län Skola
Skolkorridor
Kyo Azuma, Unsplash

Betygsättningen i svenska gymnasieskolor är inte likvärdig, och nu ska regeringen utreda hur den ska bli mer rättvis. I Örebro län finns både skolor som är generösare och restriktivare med betygen.

Forskare och skolmyndigheter har återkommande konstaterat att det finns stora brister i likvärdighet när det gäller betygsättning i Sverige. Ett betyg kan betyda något i den ena skolan och något annat i en annan – vilket gör att elever från olika gymnasieskolor får olika förutsättningar att komma in på högskoleutbildningar eller att klara gymnasieexamen.

I höstas kom Riksrevisionen fram till att de insatser som hittills gjorts inte gett önskat resultat och på deras rekommendation har nu regeringen beslutat att utreda hur betygssättningen kan bli mer rättvis.

– Om betygen inte rättvisande speglar elevers kunskaper kan det leda till negativa konsekvenser både för individ och samhälle. Det är därför viktigt att åtgärda de brister i systemet som synliggörs, sa skolminister Lotta Edholm (L) i ett pressmeddelande när utredningen presenterades.

Ett av få sätt att undersöka likvärdig betygssättning är att jämföra betyget på nationella provet och på betyget i hela kursen, vilket Skolverket gör varje år. Utifrån siffrorna går det inte att säga om eleverna har fått för höga eller låga betyg: det finns inga statliga regler för hur stor avvikelsen mellan prov- och kursresultat får vara och lärare kan göra bedömningen att elever nått kunskapsmålen även om de hade lägre betyg på provet.

Däremot går det att jämföra skolorna med andra skolor med liknande resultat på de nationella proven – och på så sätt se om en skola är mer eller mindre generös i sin betygssättning.

Generösa betyg i 41 kurser i Örebro län

Newsworthy har analyserat skillnaden mellan provresultat och betyg i 119 kurser vid 29 gymnasieenheter i Örebro län från vårterminen 2022. För varje kurs och varje skola har vi jämfört andelen elever som fått ett högre betyg på kursen som helhet än på nationella provet med andra skolor som har ungefär samma provresultat. I 41 av de här kurserna var betygsättningen generösare än på i liknande skolor. I 57 var betygsättningen restriktivare.

Kursbetyg jämfört med resultat på nationella prov
SkolaMycket restriktivareRestriktivareRunt medelGenerösareMycket generösareEj jämförbara
Degerforsgymnasiet2211
Alléskolan 1411
Alléskolan 212
Alléskolan 312
Alléskolan 4121
Alléskolan 52221
Alléskolan 7113
Pihlskolan gymnasium115
Karlskoga Idrottsgymnasium112
Möckelngymnasiet Ro 214
Möckelngymnasiet Ro 311
Möckelngymnasiet Ro 41113
Lindeskolan LS 121
Lindeskolan LS 212
Lindeskolan LS 31212
Lindeskolan LS 412221
Drottning Blankas Gymnasieskola Örebro231
Grillska Gymnasiet Örebro212
Jensen Gymnasium Örebro1121
Karolinska gymnasiet223
LBS Kreativa Gymnasiet Örebro12
NTI Gymnasiet Örebro22111
Praktiska Gymnasiet Örebro111
Rudbecksgymnasiet142
Rytmus Örebro21
Thoren Business School Örebro113
Tullängsgymnasiet3121
Virginska gymnasiet112
Yrkesgymnasiet Örebro13
* Newsworthy jämför här med skolor med ungefär samma medelbetyg på det nationella provet. Vi redovisar bara skolor där vi har jämförelsetal i minst ett ämne i den här tabellen. Skolor som räknas som ”mycket generösare” tillhör den tiondel av de jämförda skolorna där störst andel elever som fått ett högre betyg på kursen än på provet. Mycket restriktivare tillhör den tiondel där lägst andel elever fått högre betyg på kursen än på provet.

Drottning Blankas Gymnasieskola Örebro i Örebro kommun är en av skolorna i Örebro län som satte generösare betyg i alla jämförda kurser, i skolans fall fem stycken. I till exempel engelska 5 fick 65 procent av eleverna ett högre betyg på kursen än på nationella provet under vårterminen 2022. På de 199 andra skolor i landet som hade ungefär samma resultat på nationella provet var det i snitt 21 procent som fick ett högre betyg på kursen än på provet och Drottning Blankas Gymnasieskola Örebro tillhör de skolor i jämförelsen som var allra mest generösa. På Karolinska gymnasiet i Örebro kommun var man däremot restriktivare än jämförda skolor i fyra av sju kurser.

Kurserna där högst andel fått högre betyg på kursen än på provet
SkolaKommunKursAndel som fått högre betygI förhållande till liknande skolor*
Drottning Blankas Gymnasieskola ÖrebroÖrebroMatematik 1A94 %Mycket generösare
Möckelngymnasiet Ro 3KarlskogaSvenska 180 %Generösare
Drottning Blankas Gymnasieskola ÖrebroÖrebroSvenska 174 %Generösare
Lindeskolan LS 4LindesbergSvenska 374 %Mycket generösare
Yrkesgymnasiet ÖrebroÖrebroSvenska 173 %Mycket generösare
Drottning Blankas Gymnasieskola ÖrebroÖrebroMatematik 2B71 %Generösare
NTI Gymnasiet ÖrebroÖrebroMatematik 1A70 %Mycket generösare
Möckelngymnasiet Ro 2KarlskogaMatematik 2B70 %Generösare
DegerforsgymnasietDegerforsMatematik 1A68 %Generösare
Drottning Blankas Gymnasieskola ÖrebroÖrebroEngelska 565 %Mycket generösare
* Newsworthy jämför här med skolor med ungefär samma medelbetyg på det nationella provet. Saknas uppgift så saknas jämförelsetal för alla eller en del av eleverna. Skolor som räknas som ”mycket generösare” tillhör den tiondel där störst andel elever som fått ett högre betyg på kursen än på provet. Källa: Skolverket

Större avvikelse i friskolor

Skolornas avvikelser ändras ofta från år till år och från ämne till ämne. Generellt är det vanligare med högre kursbetyg i relation till provresultaten i friskolor. Så ser det även ut i Örebro län, på proven under vårterminen 2022 var avvikelsen mellan prov- och kursbetyg större hos friskolorna i sju av tio ämnen. Enligt Skolverket är det också vanligare med generösare rättning av de nationella proven i friskolor, vilket kan innebära att skillnaden mellan kommunala och enskilda huvudmän kan vara ännu större i verkligheten.

Samtidigt är skillnaderna mellan olika friskolor och olika kommunala skolor stor. Det finns friskolor som är mycket restriktiva och kommunala som är generösa och skillnaderna mellan de olika skoltyperna kan förklara en liten del av skillnaderna i betygssättning i relation till provresultaten, skriver Skolverket. De pekar också på att det förekommer relativ betygssättning, att betygen sätts i relation till klasskamraterna. Ju högre prestationsnivå i undervisningsgruppen desto mer restriktivare betygssättning.

Andel som fått högre betyg på kursen än på nationella provet – skola för skola i Örebro län (%)
SkolaKommunTypEngelska 5Engelska 6Svenska 1Svenska 3Matematik 1AMatematik 1BMatematik 2BMatematik 3BMatematik 3CMatematik 4
DegerforsgymnasietDegerforsKommunal630396832
Alléskolan 1HallsbergKommunal0118208
Alléskolan 2HallsbergKommunal6
Alléskolan 3HallsbergKommunal112410
Alléskolan 4HallsbergKommunal10296
Alléskolan 5HallsbergKommunal0212330912
Alléskolan 7HallsbergKommunal629413527
Pihlskolan gymnasiumHälleforsKommunal3127
Karlskoga IdrottsgymnasiumKarlskogaEnskild2129
Möckelngymnasiet Ro 2KarlskogaKommunal2422437033
Möckelngymnasiet Ro 3KarlskogaKommunal1480
Möckelngymnasiet Ro 4KarlskogaKommunal21039485319
Lindeskolan LS 1LindesbergKommunal133841
Lindeskolan LS 2LindesbergKommunal0
Lindeskolan LS 3LindesbergKommunal640230
Lindeskolan LS 4LindesbergKommunal0474774544439
Drottning Blankas Gymnasieskola ÖrebroÖrebroEnskild6563749471
Grillska Gymnasiet ÖrebroÖrebroEnskild161153644
Jensen Gymnasium ÖrebroÖrebroEnskild36444244
LBS Kreativa Gymnasiet ÖrebroÖrebroEnskild294811
NTI Gymnasiet ÖrebroÖrebroEnskild01313257019
Praktiska Gymnasiet ÖrebroÖrebroEnskild123959
Rytmus ÖrebroÖrebroEnskild4199
Thoren Business School ÖrebroÖrebroEnskild1428225943
Yrkesgymnasiet ÖrebroÖrebroEnskild257347
Karolinska gymnasietÖrebroKommunal019351939512
RudbecksgymnasietÖrebroKommunal272723138010
Rudbecksgymnasiet RGD-RGHÖrebroKommunal
TullängsgymnasietÖrebroKommunal107493053751
Virginska gymnasietÖrebroKommunal57454354
– innebär att Skolverket har uppgift om provbetyg och kursbetyg från färre än 10 elever. De har därför maskats av verket. Källa: Skolverket

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.