Stora skillnader i betygsättning i gymnasiet – vissa Jämtlandsskolor generösare än andra

Jämtlands län Skola
Skolkorridor
Kyo Azuma, Unsplash

Betygsättningen i svenska gymnasieskolor är inte likvärdig, och nu ska regeringen utreda hur den ska bli mer rättvis. I Jämtlands län finns både skolor som är generösare och restriktivare med betygen.

Forskare och skolmyndigheter har återkommande konstaterat att det finns stora brister i likvärdighet när det gäller betygsättning i Sverige. Ett betyg kan betyda något i den ena skolan och något annat i en annan – vilket gör att elever från olika gymnasieskolor får olika förutsättningar att komma in på högskoleutbildningar eller att klara gymnasieexamen.

I höstas kom Riksrevisionen fram till att de insatser som hittills gjorts inte gett önskat resultat och på deras rekommendation har nu regeringen beslutat att utreda hur betygssättningen kan bli mer rättvis.

– Om betygen inte rättvisande speglar elevers kunskaper kan det leda till negativa konsekvenser både för individ och samhälle. Det är därför viktigt att åtgärda de brister i systemet som synliggörs, sa skolminister Lotta Edholm (L) i ett pressmeddelande när utredningen presenterades.

Ett av få sätt att undersöka likvärdig betygssättning är att jämföra betyget på nationella provet och på betyget i hela kursen, vilket Skolverket gör varje år. Utifrån siffrorna går det inte att säga om eleverna har fått för höga eller låga betyg: det finns inga statliga regler för hur stor avvikelsen mellan prov- och kursresultat får vara och lärare kan göra bedömningen att elever nått kunskapsmålen även om de hade lägre betyg på provet.

Däremot går det att jämföra skolorna med andra skolor med liknande resultat på de nationella proven – och på så sätt se om en skola är mer eller mindre generös i sin betygssättning.

Generösa betyg i 30 kurser i Jämtland

Newsworthy har analyserat skillnaden mellan provresultat och betyg i 62 kurser vid 19 gymnasieenheter i Jämtland från vårterminen 2022. För varje kurs och varje skola har vi jämfört andelen elever som fått ett högre betyg på kursen som helhet än på nationella provet med andra skolor som har ungefär samma provresultat. I 30 av de här kurserna var betygsättningen generösare än på i liknande skolor. I 24 var betygsättningen restriktivare.

Kursbetyg jämfört med resultat på nationella prov
SkolaMycket restriktivareRestriktivareRunt medelGenerösareMycket generösareEj jämförbara
Jämtlands Gymn, Bräcke12
Härjedalens gymnasium44
Dille Gård Naturbruksgymnasium21
Jämtlands Gymn, Torsta12
Jämtlands Gymn, Wången2
Hjalmar Strömerskolan313
Jämtlands Gymn, Åre 112
Jämtlands Gymn, Fyrvalla 3A111
Jämtlands Gymn, Fyrvalla 3B2
Jämtlands Gymn, Fyrvalla 3C11
Jämtlands Gymn, Wargentin 1A31
Jämtlands Gymn, Wargentin 1B2211
Jämtlands Gymn, Wargentin 1E1111
Jämtlands Gymn, Wargentin 2A1221
Jämtlands Gymn, Wargentin 2B15
Jämtlands Gymn, Wargentin 2C122
Jämtlands Gymn, Wargentin 2D112
Storsjögymnasiet, Östersund111
Östersunds Gymnasieskola214
* Newsworthy jämför här med skolor med ungefär samma medelbetyg på det nationella provet. Vi redovisar bara skolor där vi har jämförelsetal i minst ett ämne i den här tabellen. Skolor som räknas som ”mycket generösare” tillhör den tiondel av de jämförda skolorna där störst andel elever som fått ett högre betyg på kursen än på provet. Mycket restriktivare tillhör den tiondel där lägst andel elever fått högre betyg på kursen än på provet.

Dille Gård Naturbruksgymnasium i Krokoms kommun är en av skolorna i Jämtland som satte generösare betyg i alla jämförda kurser, i skolans fall tre stycken. I till exempel engelska 5 fick 36 procent av eleverna ett högre betyg på kursen än på nationella provet under vårterminen 2022. På de 232 andra skolor i landet som hade ungefär samma resultat på nationella provet var det i snitt 16 procent som fick ett högre betyg på kursen än på provet och Dille Gård Naturbruksgymnasium tillhör de skolor i jämförelsen som var allra mest generösa. På Jämtlands Gymn, Wargentin 1B i Östersunds kommun var man däremot restriktivare än jämförda skolor i fyra av fem kurser.

Kurserna där högst andel fått högre betyg på kursen än på provet
SkolaKommunKursAndel som fått högre betygI förhållande till liknande skolor*
Jämtlands Gymn, Fyrvalla 3AÖstersundMatematik 1A93 %Mycket generösare
Hjalmar StrömerskolanStrömsundMatematik 2B88 %Mycket generösare
Jämtlands Gymn, BräckeBräckeMatematik 1A82 %Mycket generösare
Jämtlands Gymn, TorstaKrokomMatematik 1A79 %Generösare
Dille Gård NaturbruksgymnasiumKrokomMatematik 1A73 %Generösare
Storsjögymnasiet, ÖstersundÖstersundMatematik 3B73 %Mycket generösare
Härjedalens gymnasiumHärjedalenMatematik 2B71 %
Jämtlands Gymn, Wargentin 1EÖstersundMatematik 3B71 %Mycket generösare
Jämtlands Gymn, BräckeBräckeSvenska 168 %Mycket generösare
Hjalmar StrömerskolanStrömsundSvenska 161 %Generösare
* Newsworthy jämför här med skolor med ungefär samma medelbetyg på det nationella provet. Saknas uppgift så saknas jämförelsetal för alla eller en del av eleverna. Skolor som räknas som ”mycket generösare” tillhör den tiondel där störst andel elever som fått ett högre betyg på kursen än på provet. Källa: Skolverket

Större avvikelse i friskolor

Skolornas avvikelser ändras ofta från år till år och från ämne till ämne. Generellt är det vanligare med högre kursbetyg i relation till provresultaten i friskolor. I Jämtland hade elever i friskolor högre betyg på kursen än på provet i engelska 5, engelska 6 och matematik 3b, medan andelen var högre bland kommunala skolor i matematik 1a och svenska 3. I svenska 1 hade de ungefär lika stora avvikelser. Enligt Skolverket är det också vanligare med generösare rättning av de nationella proven i friskolor, vilket kan innebära att skillnaden mellan kommunala och enskilda huvudmän kan vara ännu större i verkligheten.

Samtidigt är skillnaderna mellan olika friskolor och olika kommunala skolor stor. Det finns friskolor som är mycket restriktiva och kommunala som är generösa och skillnaderna mellan de olika skoltyperna kan förklara en liten del av skillnaderna i betygssättning i relation till provresultaten, skriver Skolverket. De pekar också på att det förekommer relativ betygssättning, att betygen sätts i relation till klasskamraterna. Ju högre prestationsnivå i undervisningsgruppen desto mer restriktivare betygssättning.

Andel som fått högre betyg på kursen än på nationella provet – skola för skola i Jämtlands län (%)
SkolaKommunTypEngelska 5Engelska 6Svenska 1Svenska 3Matematik 1AMatematik 1BMatematik 2BMatematik 3BMatematik 3CMatematik 4
FjällgymnasietBergKommunal27
Jämtlands Gymn, BräckeBräckeKommunal86882
Härjedalens gymnasiumHärjedalenKommunal246292553718
Dille Gård NaturbruksgymnasiumKrokomEnskild365673
Jämtlands Gymn, TorstaKrokomKommunal213279
Jämtlands Gymn, WångenKrokomKommunal2057
Hjalmar StrömerskolanStrömsundKommunal3461225888
Jämtlands Gymn, Åre 1ÅreKommunal26
Jämtlands Gymn, Åre 2ÅreKommunal
Storsjögymnasiet, ÖstersundÖstersundEnskild1673
Östersunds GymnasieskolaÖstersundEnskild18441735
Jämtlands Gymn, Fyrvalla 3AÖstersundKommunal3893
Jämtlands Gymn, Fyrvalla 3BÖstersundKommunal4654
Jämtlands Gymn, Fyrvalla 3CÖstersundKommunal640
Jämtlands Gymn, Wargentin 1AÖstersundKommunal10156
Jämtlands Gymn, Wargentin 1BÖstersundKommunal75152315
Jämtlands Gymn, Wargentin 1EÖstersundKommunal5325071
Jämtlands Gymn, Wargentin 2AÖstersundKommunal425033543636
Jämtlands Gymn, Wargentin 2BÖstersundKommunal291154355951
Jämtlands Gymn, Wargentin 2CÖstersundKommunal177364344
Jämtlands Gymn, Wargentin 2DÖstersundKommunal1103757
– innebär att Skolverket har uppgift om provbetyg och kursbetyg från färre än 10 elever. De har därför maskats av verket. Källa: Skolverket

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.