71 flyg landade i Dalarna under januari

Dalarnas län Flygtrafik
Person framför incheckningsdisk på flygplats
Erik Odiin, Unsplash

Det landade ungefär lika många flyg i Dalarnas län som året innan i januari. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 14 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är ungefär fyra femtedelar av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

I Dalarna landade 71 kommersiella flyg i januari, varav fem taxiflyg. Det kan jämföras med 68 landningar samma månad året innan. Januarisiffrorna innebär alltså ungefär lika många flyg, och Dala­flygplatserna hör därmed till dem där trafiken ligger på, eller nära, samma nivå som före pandemin, de närmaste årens underliggande trend inräknat. Totalt reste omkring 4 800 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Ladda ner i fler format

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Sälens flygplats landade i januari 56 flyg.

FlygplatsLandningar i januariSamma månad 2021Förväntat antal (ca)
Sälens flygplats5646
Mora−Siljan flygplats1212100
Borlänge flygplats31030
”Förväntat antal” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

31 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (22 flighter). Det är betydligt större andel än under januarimånaderna närmast före pandemin, då motsvarande siffra varit omkring sex procent. Redan de senaste åren före pandemin minskade inrikestrafiken snabbare än utrikestrafiken, och en viss ökning av utrikestrafikens andel förklaras alltså av den bakomliggande trenden.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.