Fler januari­flyg än året innan i Stockholm

Stockholms län Flygtrafik
Utsikt över flygplansvinge
Natali Quijano, Unsplash

Det landade fler flyg i Stockholms län än året innan i januari. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 14 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är ungefär fyra femtedelar av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

I Stockholm landade 7 751 kommersiella flyg i januari, varav 62 taxiflyg. Det kan jämföras med 5 658 landningar samma månad året innan. Januari har historiskt varit en månad då Stockholms­flygplatserna har relativt lite trafik. I år var trafiken dock bara två tredjedelar av det väntade för månaden1, givet utvecklingen åren närmast före pandemin. Totalt reste omkring 1 501 900 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Ladda ner i fler format

På Arlanda landade i januari 6 593 flyg, och på Bromma 1 158. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån.

FlygplatsLandningar i januariSamma månad 2021Förväntat antal (ca)
Stockholm−Arlanda flygplats6 5934 8379 400
Stockholm−Bromma flygplats1 1588211 900
”Förväntat antal” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

63 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (4 898 flighter). Det är ungefär samma andel som under januarimånaderna närmast före pandemin.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.