Fler januari­flyg än året innan i Norrbotten

Norrbottens län Flygtrafik
Person framför incheckningsdisk på flygplats
Erik Odiin, Unsplash

Det landade fler flyg i Norrbottens län än året innan i januari. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 14 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är ungefär fyra femtedelar av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

I Norrbotten landade 853 kommersiella flyg i januari, varav 17 taxiflyg. Det kan jämföras med 680 landningar samma månad året innan. Det innebär 25 procent fler flyg, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 114 600 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Ladda ner i fler format

Mest trafik i länet hade Luleå−Kallax flygplats, med 437 landningar i januari. Det är något under för-pandeminivån. På de flesta flygplatser i länet är trafiken helt tillbaka på tidigare års nivåer.

FlygplatsLandningar i januariSamma månad 2021Förväntat antal (ca)
Luleå−Kallax flygplats437313500
Arvidsjaurs flygplats168139100
Kiruna flygplats120108100
Gällivare flygplats8981100
Pajala flygplats393940
”Förväntat antal” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

Nio procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (81 flighter). Det är ungefär samma andel som under januarimånaderna närmast före pandemin.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.