Fler december­flyg än året innan i Västra Götaland

Västra Götalands län Flygtrafik
Flygplan från Amapola på Göteborgs flygplats
Andrzej Otrębski, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Det landade fler flyg i Västra Götalands län än året innan i december. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 14 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är ungefär fyra femtedelar av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

I Västra Götaland landade 1 758 kommersiella flyg i december, varav 13 taxiflyg. Det kan jämföras med 1 616 landningar samma månad året innan. December har historiskt varit en månad då Västra Götalands­flygplatserna har relativt lite trafik. I år var trafiken dock bara tre fjärdedelar av det väntade för månaden1, givet utvecklingen åren närmast före pandemin. Totalt reste omkring 339 000 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Ladda ner i fler format

Nästan all trafik i länet gick förra månaden till Göteborg-Landvetter flygplats, med 1 695 landningar i december. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån. Från och med april går åter reguljärflyg mellan Trollhättan-Vänersborgs flygplats och Bromma.

FlygplatsLandningar i decemberSamma månad 2021Förväntat antal (ca)
Göteborg-Landvetter flygplats1 6951 6132 600
Trollhättan−Vänersborgs flygplats63360
”Förväntat antal” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

75 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (1 318 flighter). Det är ungefär samma andel som under decembermånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av december 2022 landade totalt 41 161 flyg på Landvetter och Trollhättan−Vänersborgs flygplats. Det är omkring 24 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig. 1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.