27 flyg på Västerås flygplats i december

Västmanlands län Flygtrafik
Två flygplan på en flygplats
Niklas Jonasson, Unsplash

Det landade 27 flyg i Västmanlands län förra månaden. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 14 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är ungefär fyra femtedelar av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

På Västerås flygplats landade 27 kommersiella flyg i december. Det kan jämföras med 24 landningar samma månad året innan. Totalt reste omkring 4 300 passagerare till och från flygplatsen.

Ladda ner i fler format

81 procent av landningarna på flygplatsen förra månaden utgjordes av utrikesflyg (22 flighter). Det är ungefär samma andel som under decembermånaderna närmast före pandemin.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.